Kontakta oss
Stein Opsahl
VP Strategisk rådgivning i Knowit Experience

”Att våga fråga” är en färdighet

Den ständiga exponeringen för nya buzz words gör att man lätt slår dövörat till och hoppas att det ska gå över. Vår rekommendation är att fråga istället.

  • Kan vi tillräckligt om, och är vi redo för, mobilitet, personalisering, blockchain och bottar?
  • Klarar vi att genomföra förändringen på egen hand eller borde vi samarbeta med någon som kan hjälpa oss att bygga en innovationskultur utifrån vilka vi är?

Ni måste ersätta dagens trafikdrivare genom att göra er relevanta på nya sätt

Din kunds viktigaste uppgift är garanterat inte att köpa era tjänster eller produkter, utan snarare att hantera vardagssysslor som att hålla ordning på hushållsekonomin, få ihop livspusslet, planera inför tiden som pensionär och prestera på topp på jobbet eller någon annanstans.

För att lyckas måste ni använda digitaliseringen till att göra er relevanta och värdefulla när kunderna ska utföra de uppgifter som verkligen spelar roll. Ni måste visa att ni förstår både den fysiska världen och hur kundernas värld förändras genom digitaliseringen. Helt enkelt bli säkrare på att ni förstår var ni kan tjäna pengar och hur tekniken kan jobba åt kunderna.

De tre kundutmaningarna som de anställda måste klara

Digitaliseringen skapar värde genom att man hittar nya sätt att personalisera och skapa arenor för samverkan samt låta utbud och efterfrågan mötas mer effektivt.

  1. Kunderna kräver justerade eller nya affärsmodeller som knyter dem närmare er.
  2. Kundernas möjlighet att skaffa sig information har stärkts på ett sätt som påverkar köpprocessen, och ni måste använda digitaliseringen för att vara på plats i den processen.
  3. Kundens benchmark är nu globalt, både för tekniken och för den verksamhet ni bedriver.

Ni måste utveckla nya verktyg när medarbetarna ska ställa om till en ny värld

Ni kommer att få nya konkurrenter och nya kanaler, och kunderna kommer att köpa era tjänster och produkter på nya sätt. När ni ska lösa samspelet mellan system, kunder och medarbetare handlar det om att samla data, tolka data och personalisera kommunikationen utifrån dessa.

Kundinsikt som bara består av antaganden har man ingen  större nytta av; det som behövs är faktisk kundinsikt

Varumärkesbyggande handlar nu om upplevelser, inte om reklam. Mer komplexa kundresor ska designas, och ni måste finnas med på de nya konkurrensarenorna.

  • Sociala plattformar
  • Självbetjäningslösningar – portaler
  • Användargenererat innehåll – marknadsföring, innehåll, tjänster och produkter sömlöst genom digitala kanaler och samarbetspartner.
  • Individualisering och personalisering för att finnas med under hela kundresan
  • Distributörer och plattformsägare har makten i en allt mer digitaliserad värld

Hur ska digitaliseringen ge er en tydlig position?

Tack vare digitaliseringen kan ni effektivisera, innovera, växa, säkra er en tydlig position och bygga upp samverkan och en kanalstrategi som stödjer affärsstrategi och värdeerbjudande. Mekanismerna bakom att bygga ett varumärke är desamma, men kanalerna ut till målgrupperna är fler och mer komplexa. Även här gäller det att samla in data, tolka data och personalisera kommunikationen med utgångspunkt i dessa.

De rätta svaren hittar vi i regel någonstans mellan den mest hängivna framtidsvisionären och den mest konservativa och etablerade affärsmannen. Därför tror vi att ni kommer att lyckas om ni fokuserar på dessa sju områden:

  1. Definiera några ”win battles”.
  2. Ägarskap till digitalisering på strategisk nivå.
  3. Etablera rum för att skapa konsekventa kundupplevelser som spänner över både den digitala och den verkliga världen.
  4. Använda data för att aktivera och stärka säljorganisationen.
  5. Nära koppling mellan back och front i alla processer för att skapa bättre insikter och beslut.
  6. Etablera en kultur förankrad i innovation och genomförande
  7. Ha viljan att förändra organisationsstruktur och kpi:er för att stödja digitala ambitioner

Jag rekommenderar också den här länken för mer sommarläsning:

Knowit on Tomorrow – The Summer Edition

Till toppen