Om Knowit

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden: Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Knowit består av cirka 2 000 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm.

Information för press och om Knowits finans, bolagsstyrning och aktie finns tillgänglig via Investor Relations..

Affärsområdet Knowit Experience har beskrivits som Nordens ledande kommunikations- och teknikbyrå med verksamhet i fyra länder. Genom riktad digital närvaro och berikande användarupplevelser via webb, mobil och sociala medier hjälper vi företag, organisationer och andra verksamheter att nå sina affärskritiska mål.

Knowit Insight arbetar med olika former av managementkonsulting och stöttar kunderna både taktiskt och strategiskt. Våra specialister tar fram idéer, agerar rådgivare och utvecklar skräddarsydda lösningar, allt baserat på djup förståelse för kundens affär och verksamhet.

Knowit Solutions hjälper företag och organisationer att utveckla sina verksamheter genom olika it-lösningar. Vi erbjuder spetskompetens i alla delar av systemutvecklingsprocessen – från idé, arkitektur och projektstyrning till systemutveckling, implementering, test och säkerhet.

Vår kultur

Knowit präglas av stor förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit är idédrivet och uppmuntrar innovation, entreprenörskap och personligt engagemang. Varje medarbetare har eget beslutsmandat och kan växa både i sin yrkesroll och som människa. Vårt sätt att arbeta, och hur vi organiserar oss, matchar dagens föränderliga värld med ny teknologi, nya arbetssätt och nya affärsmodeller.

För oss är varje teknikskifte en möjlighet till utveckling, både för varje enskild konsult och företaget i stort. Vi är fortfarande precis lika nyfikna – och redo för förändring – som vid starten 1990. Genom att förena kreativ styrka och strategisk kompetens med passion för teknologi tänker vi både nytt och annorlunda – och hittar alltid nya vägar framåt.

Jämställdhet

Då vi verkar i en mansdominerad bransch är jämställdhetsarbetet en extra viktig fråga för oss. Det är självklart för oss att alla medarbetare behandlas lika oavsett ålder, kön, etnicitet, religiös uppfattning med mera. För att säkerställa detta mäter och följer vi upp vad våra medarbetare tycker genom bland annat medarbetarundersökningar och lönekartläggningar.

Knowit har också ett nätverk som fokuserar på jämställdhetsfrågor. Nätverket, Inspirit, välkomnar både kvinnor och män och arrangerar aktiviteter som behandlar frågor kring jämställdhet.

Hållbarhetsarbete

Knowit bidrar till en mer hållbar värld genom att vara en av de stora leverantörerna i Norden när det gäller digitaliseringen av hela samhället. Baserat på vår kunskap hjälper vi våra kunder att göra hållbara val i deras utveckling av produkter och tjänster. Knowits interna hållbarhetsarbete syftar till att över tiden minska Knowits negativa miljöpåverkan.

Bolagen inom Knowit-koncernen har förbundit sig att agera ansvarsfullt gentemot samhället och världen i stort. Knowits arbete med socialt ansvar, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö bygger på företagets värderingar och FN:s Global Compact, vilken Knowit stöder.

The Global Compact innefattar principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Knowits Code of Conduct, jämställdhetspolicy och miljöpolicy är andra regelverk som styr och reflekterar Knowits arbete inom hållbarhetsområdet.

Knowit är vänföretag med UNHCR och stödjer Sverige för UNHCR och UNHCR:s arbete.

Code of Conduct

Vår företagskultur skapas i mötet mellan ansvarsmedvetna ledare och medarbetare och bygger på respekt för människans värde och värdighet, öppenhet och ärlighet.

 I vår Code of Conduct beskriver vi vad detta innebär i praktiken i relationen med våra olika intressenter.

Miljöcertifiering

För oss är det viktigt att kombinera kundens behov och krav med vårt miljökunnande. Därför utbildar vi kontinuerligt medarbetare i miljöfrågor. Delar av Knowit är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Ladda ned Knowits ISO-14001 certifikat.

Certifierat miljöledningssystem

Nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på nyheter

Få regelbundna uppdateringar från Knowit. Ange din e-postadress.

Du kommer nu få löpande nyheter och pressmeddelanden till din inbox.

Tyvärr gick något fel! Försöka gärna igen senare.

Pressbilder

Kontakta oss
Christina Johansson
Kommunikationschef
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen