Om oss

Knowit är ett nordiskt powerhouse för framtidens digitala lösningar. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Här kan du läsa mer om oss och vad vi står för.

Knowit i korthet

Vi är ett konsultbolag som stöttar företag och organisationer i den digitala transformationen. Med en unik kombination av kompetens inom it, design, kommunikation och management utvecklar vi innovativa och hållbara lösningar som bidrar till ett högt affärsvärde för våra kunder.

Våra tjänster utvecklas och levereras av våra fyra affärsområden: Solutions, Experience, Connectivity och Insight. De digitala lösningar som vi tar fram tillsammans med våra kunder och partners finns i alla delar av samhället – från skola, vård och myndigheter till e-handel, event och reseplanering. Varje dag använder människor en mängd lösningar från Knowit som underlättar vardagen och skapar nya sätt att hålla kontakt och kommunicera på ett hållbart sätt.

Knowit etablerades 1990 och har i dag över 4 000 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Polen. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit är sedan 1997 noterat på den nordiska börsen i Stockholm.

""

Vårt erbjudande

Systemutveckling & tekniknära tjänster
Vi hjälper företag och organisationer att utveckla sina verksamheter och lyckas i den digitala förflyttningen med olika it-lösningar. Tillsammans med kunden utvecklar vi skräddarsydda system utifrån den senaste tekniken. Vi har spetskompetens i alla delar av systemutvecklingsprocessen – från idé, arkitektur och projektstyrning till programmering, implementering, test och säkerhet.

Datadrivna kundupplevelser & digital kommunikation
Vi stöttar våra uppdragsgivare i att bygga starka relationer med sina slutkunder. Genom riktad digital närvaro och berikande användarupplevelser via webb och sociala medier hjälper vi företag och organisationer att nå sina affärskritiska mål och stärka kundlojaliteten. Vi stöttar dig inom design, utveckling av digitala gränssnitt, marknadsföring och analys av data.

Digitalisering av industri-, tech- och telekomsektorn
Vi digitaliserar och säkerställer utveckling samt implementering av högteknologisk programvaruteknik. Vi stöttar med kompetens och agila team inom områden som artificiell intelligens, internet of things och integrerade applikationer för att skapa morgondagens hållbara företag. Vi har stor erfarenhet av teknik och utveckling i en uppkopplad värld, däribland automatisering och cloudlösningar.

Managementkonsulting & organisationsutveckling
Vi hjälper företags- och verksamhetsledningar att skapa effektiva och mer snabbfotade organisationer. Tillsammans genomför vi digitala transformationer från idé till resultat, med anpassade metoder och modeller utifrån kundens utmaningar och unika marknadsförutsättningar. Några av våra specialistområden är cybersäkerhet och juridik, kultur och utveckling av verksamhetsprocesser och nya arbetssätt.

""

Våra affärsområden

Vi skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från våra fyra affärsområden:

Solutions är Knowits största affärsområde, med omkring 1 900 konsulter och med verksamhet på alla Knowits marknader i Norden.

Experience är Nordens ledande digitala fullservicebyrå, med närmare 1 000 specialister i gränslinjen mellan teknik och kommunikation. I dag finns Experience i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Connectivity är experter inom teknik och utveckling i en uppkopplad värld, som med cirka 750 konsulter digitaliserar industri-, tech- och telekomsektorn. I dag finns Connectivity i Sverige, Polen och Tyskland.

Insight är med sina närmare 480 medarbetare en av de starkare managementkonsulterna i Norden. Insight finns i Sverige, Norge och Finland.

""

Hållbarhetsarbete

Knowits roll i samhället ökar i en alltmer digitaliserad värld. Det blir allt viktigare att förstå hur samhället förändras så vi bättre fångar upp möjligheter, hanterar risker och formar våra affärer. Hållbarhetsarbetet är därför något vi lägger stor vikt vid.

""

Vår affär

Genom att kombinera strategisk förmåga med passion för teknik och kreativa lösningar skapar vi digitala möjligheter och långsiktigt värde. Vi levererar projekt som bidrar till samhällets utveckling och involverar den mänskliga aspekten både utifrån användarvänlighet och integritet. En viktig del i vår vardag är att höja våra kunders förståelse för hur digitalisering kan bidra till en cirkulär ekonomi och ett förbättrat samhälle.

""

Medarbetare

Med över 4 000 digitaliseringskonsulter i sex länder möjliggör vi en hållbar samhällsutveckling med hjälp av våra digitala färdigheter. Närmare 30 procent av oss är kvinnor, en siffra som vi arbetar för att höja. Jämställdhet är en viktig fråga och det är självklart för oss att alla medarbetare behandlas lika oavsett ålder, kön, etnicitet eller religiös uppfattning.

Riktlinjer & policydokument

För oss är det viktigt att ha tydliga tankar och riktlinjer att utgå ifrån i vår strävan efter att vara den bästa arbetsgivaren vi kan vara. Därför har vi en rad interna regelverk och policydokument som tillsammans med de externa reglerna sätter ramarna för vår verksamhet.

""

Priser & utmärkelser

Vi blir oerhört glada och stolta när det vi lägger mycket tid och arbete på uppmärksammas i form av ett pris eller en utmärkelse. Det driver oss till att fortsätta utvecklas och göra ett ännu bättre arbete. Viktigast för oss är att vi tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapar hållbara digitala lösningar för en bättre morgondag.

Nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden

Få regelbundna uppdateringar från Knowit. Ange din e-postadress.

Du kommer nu få löpande pressmeddelanden till din inbox.

Tyvärr gick något fel! Försöka gärna igen senare.

Till toppen