Knowit i korthet

Vi är digitaliseringskonsulter som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions.

Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas.

Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2 600 medarbetare representerade på 15 orter i Sverige, fem i Norge och på två i Danmark samt en vardera i Finland och Tyskland. Knowit är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm.

""

Vårt erbjudande

Experience har beskrivits som Nordens ledande digitalbyrå med verksamhet i fyra länder. Genom riktad digital närvaro och berikande användarupplevelser via webb och sociala medier hjälper vi företag och organisationer att nå sina affärskritiska mål.

Insight är med sina nära 300 medarbetare en av de starkare digitala managementkonsulterna i Norden. Vi hjälper våra kunder att utveckla och förstärka de förmågor som krävs av framgångsrika organisationer i framtiden.

Solutions hjälper organisationer att utveckla sina verksamheter genom olika it-lösningar. Vi har spetskompetens i alla delar av systemutvecklingsprocessen – från idé, arkitektur och projektstyrning till systemutveckling, implementering, test och säkerhet.

""

Hållbarhetsarbete

Knowits roll i samhället ökar i en alltmer digitaliserad värld. Det blir allt viktigare att förstå hur samhället förändras så vi bättre fångar upp möjligheter, hanterar risker och formar våra affärer. Hållbarhetsarbetet är därför något vi lägger stor vikt vid.

""

Så bidrar vi till en hållbar värld

Det som har en avgörande betydelse för samhällets framtid är frågan om en uppkopplad värld, demografiska förändringar, bristande resurser och klimatförändringar. Dessa drivkrafter påverkar vår miljö, hur samhället utvecklas, vilka företag de enskilda individerna vill arbeta för och hur kunder och samhället uppfattar oss.

""

Vår affär

Genom att kombinera strategisk förmåga med passion för teknik och kreativa lösningar skapar vi digitala möjligheter och långsiktigt värde. Vi levererar projekt som bidrar till samhällets utveckling och involverar den mänskliga aspekten både utifrån användarvänlighet och integritet. En viktig del i vår vardag är att höja våra kunders förståelse för hur digitalisering kan bidra till en cirkulär ekonomi och ett förbättrat samhälle.

""

Medarbetare

På Knowit är snittåldern 40 år och 28 procent av oss är kvinnor, en siffra som vi arbetar för att höja. Jämställdhet är en viktig fråga och det är självklart för oss att alla medarbetare behandlas lika oavsett ålder, kön, etnicitet eller religiös uppfattning. Vi skickar ut medarbetarundersökningar regelbundet för att identifiera hur vi kan förbättras som arbetsgivare.

Riktlinjer & policydokument

För oss är det viktigt att ha tydliga tankar och riktlinjer att utgå ifrån i vår strävan efter att vara den bästa arbetsgivaren vi kan vara. Därför har vi en rad interna regelverk och policydokument som tillsammans med de externa reglerna sätter ramarna för vår verksamhet.

""

Vänföretag

Vi vill dela med oss och bidra med kunskap, kompetens och en hjälpande hand till dem som behöver det. Eftersom vi har möjlighet, jobbar vi ideellt med att stötta olika organisationer på det sätt vi kan.

""

Priser & utmärkelser

Vi blir oerhört glada och stolta när det vi lägger mycket tid och arbete på uppmärksammas i form av ett pris eller en utmärkelse. Det driver oss till att fortsätta utvecklas och göra ett ännu bättre arbete. Viktigast för oss är att vi tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapar hållbara digitala lösningar för en bättre morgondag.

Nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden

Få regelbundna uppdateringar från Knowit. Ange din e-postadress.

Du kommer nu få löpande pressmeddelanden till din inbox.

Tyvärr gick något fel! Försöka gärna igen senare.

Till toppen