Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Vision, affärsidé och strategi

Knowit är ett nordiskt konsultbolag som stöttar företag och organisationer i den digitala transformationen. Med en unik kombination av kompetens inom tech, design, kommunikation och strategi utvecklar vi innovativa och hållbara lösningar som bidrar till ett högt affärsvärde för våra kunder.

""
""
""

Strategi 

Knowits strategi bygger på att utgöra en central del i den nordiska digitaliseringen genom att vara närvarande och relevant när företag och organisationer söker stöd för att lyckas ställa om sina strategier och affärsmodeller med hjälp av digitalisering och automatisering.

Genom ett nära samarbete med kunder och partners befinner Knowit sig ständigt i tvärsnittet mellan ny teknisk innovation och det konkreta arbetet med att utveckla och implementera digitala lösningar som hjälper företag att ta nästa steg i sin digitaliseringsresa.

Knowits strategi

Fyra grundpelare i strategin:

1. Värdebaserade affärsmodeller

Knowit stödjer och driver kundernas utveckling mot mer hållbara och värdedrivande affärsmodeller genom ett förstärkt kreativt samarbete mellan olika kompetenser. Genom att finnas till hands för våra kunder i detta utmanande arbete skapar vi starka partnerskap och mångåriga samarbeten. 

Tack vare dessa samarbeten kan vi ständigt utveckla vår kompetens och erbjudande. Till nytta för såväl Knowit som de kunder vi arbetar tillsammans med.

Med målet att ständigt utvecklas och stärka såväl Knowits egen som kundernas affärsmodeller långsiktigt drivs flera aktiviteter för att:

  • Öka affärsvärdet i våra uppdrag.
  • Utöka samarbetet i Knowits nätverk.
  • Utforska nya intäktsströmmar.

2. Ekosystem för tillväxt

För att säkra kontinuerlig utveckling och att vi som bolag ständigt ligger i framkant i teknikutvecklingen är det viktigt att bygga en grund baserat på en sund och lönsam organisk tillväxt. Att ständigt arbeta för att vara branschens mest attraktiva plattform för medarbetare att verka och utvecklas i är därför ett högt prioriterat strategiskt mål.

Genom ett gemensamt kulturellt och operativt ramverk stöttas Knowits medarbetare till lokala beslut och genomföranden, en viktig ingrediens i vår decentraliserade organisation.

3. Effektivitet  

För att säkra lönsam tillväxt och samtidigt utgöra bästa tänkbara stöd till Knowits kunder krävs en väl genomarbetad struktur för intern effektivitet. En av Knowits styrkor ligger i den decentraliserade affärsmodellen där innovationskraft och nyutveckling föds i de olika kundnära projekten, inte i centrala stabsfunktioner.

För att nyttja den inneboende kraft som finns i organisationen arbetar vi ständigt med att utveckla en plattform som stärker förmågan att arbeta med koncerngemensam infrastruktur och att driva utvecklingsprojekt som skapar värde för hela Knowit och som underlättar samarbete mellan olika enheter.

4. Hållbarhet

En viktig del av den pågående digitaliseringen handlar om att företag och organisationer därigenom snabbar på omställningen till ett hållbart samhälle som är fritt från koldioxidutsläpp. Att vara en bidragande faktor i den här omställningen finns högt på Knowits strategiska agenda.


Vision

A sustainable and humane society.

Affärsidé

Fixing the future together with our clients using strategic, creative and tech skills.

Kärnvärden

  • Choose courage
  • Trust in transparency
  • What’s in it for we?

Kund- och medarbetarlöfte

Makers of a sustainable future.


Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Annika Billberg

Investor Relations

Christina Johansson

Head of Communications