Makers of a sustainable future

Vi stöttar kunder i den digitala transformationen, förenklar människors vardag och skapar säkra och innovativa lösningar för en hållbar framtid.

Mer om oss

Sommarblomster på en äng

Möt oss i Almedalen den 4 till 7 juli

Vi kommer att vara på plats tillsammans med vår partner Techarenan i Almedalen på Gotland den 4-7 juli. Nordens bästa startup- och tillväxtbolag utmanar varandra i Techarenan Challenge samtidigt som en rad andra aktiviteter, paneler och samtal äger rum.

Norwegian landscape

Så bidrar vi till en mer hållbar framtid

Som ett ledande konsultbolag inom digitaliseringsbranschen, blir Knowits roll allt viktigare ur ett hållbarhetsperspektiv. Här kan du läsa hur vi bidrar till en hållbar och mänsklig framtid.

Leaf in close up

Fokus på datadriven verksamhet

Hur kan din verksamhet nyttja möjligheterna med att arbeta datadrivet? Tillsammans med våra kunder utvecklar vi datadrivna lösningar inom alla olika branscher. 

Till toppen