Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

STATENS MEDIERÅD

Nyutvecklad webb för Statens medieråd gav utmärkelse

OFFENTLIG SEKTOR

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Knowit fick i uppdrag att utveckla och förbättra webbplatsen – något som bidrog till att myndigheten fick ta emot silverpris i kategorin Samhällssajter vid Publishing galan 2022.

Statens medieråds webbplats på laptop.

Fokus: förbättra funktioner och engagera målgruppen

Redan under 2019 påbörjade Statens medieråd en omställning av verksamheten med delvis nya fokus, nya arbetssätt och ny organisation. Myndigheten fick även ett nytt uppdrag från regeringen som innebar att bland annat förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet för barn och ungdomar.

Knowits uppdrag blev att utveckla och förvalta webbplatsen statensmedierad.se, där några av de viktiga uppdragen var att förbättra tillhörande funktioner och lösningar. Kampanjwebbplatsen Nohate med handledningar, filmer, poddar, samt #MIKFÖRMIG med e-learning och quiz för att interagera och engagera målgrupperna på bästa sätt är några exempel som setts över och förbättrats. Med en målgrupp som är i åldrarna 0–18 år, var det även viktigt att rikta in sig mot vidareförmedlare som exempelvis lärare, bibliotekarier, föräldrar och andra vuxna i barns närhet.

De högt uppsatta målen för att möta målgruppen var att webbplatsen, dess funktioner och kampanjdomäner behövde vara attraktiva, samt fungerar friktionsfritt och snabbt. För uppnå målen gjordes en förstudie kring tekniken av Knowit. Fokus var att beskriva tekniska krav och förutsättningar för projektet. Förstudien var direkt kopplad till medie- och informationskunnighet (MIK) och dess aktörer.

Den största utmaningen var hur det skulle gå till att automatisera insamling av data kring externa aktörers MIK-resurser – och sedan presentera ett passande gränssnitt med tillförlitliga och funktionella sökfunktioner. För att ha möjlighet att hämta och läsa in information till webbplatsen användes OG-taggar, restAPI och Crawler, beroende på vem aktören var och hur import av information såg ut.

Det agila arbetssättet med sprintar och sprintdemos underlättade och hjälpte oss hålla tempo och ha ett nära samarbete med samtliga inblandade i projektet.


Projektet genomfördes under pandemin, och periodvis märktes detta bland de resurser som var inblandade, men tillsammans med våra konsulter fick vi ett resultat som vi är mycket nöjda över. Utvecklingen av MIK Sveriges kunskapsbank har varit mest spännande att se sen lansering förra året, men nu har vi även vår helt digitaliserade ansökan om filmgranskning.


Kalevi Pitkänen, chef för verksamhetsstöd

Statens medieråd

Bild på innehåll från Statens medieråd webbplats
""
""

Resultatet: tillgänglig och användarvänlig webb med ett vasst internsök

Den nyutvecklade webben utvecklades i Sitevision och har fått en responsiv design med fokus på att vara lättillgänglig och användarvänlig för målgruppen – med syfte att kunna möta alla unga och barn oberoende av var de är, social miljö, funktionsnedsättningar, olika tekniska enheter som mobil, laptop, surfplatta och olika skärmstorlekar etcetera.

Webbplatsen innehåller teckenspråk, lyssnarfunktion och lättlästfilter. Genom att välja Sitevision som plattform, har Knowit särskilt fokuserat på ett publiceringsverktyg för enklare redaktionell hantering, en facetterad sökfunktion, en molnbaserad driftsmiljö för kostnadseffektiv och säkrare kapacitetsutnyttjande samt grafisk form.

Statens medieråds nyutvecklade webbplats är till stor del en samlingsplats för olika typer av information. Därför har den interna sökfunktionen även har varit en annan viktig del i projektet för att det ska vara lätt för användarna att finna vad de söker.

Silverpris vid Publishinggala 2022

Den nya webben vann vid Publishinggalan 2022 silverpris i kategorin Samhällssajter.


Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Urban Nyblom

Business Director

Knowit Experience Stockholm