Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

SIDA

Sida.se – en webb för vårt gemensamma bistånd

OFFENTLIG SEKTOR

Alla vi som lever och verkar i Sverige är med och bidrar till det svenska biståndet. Det är vår gemensamma investering i en globalt hållbar utveckling. Sidas nya webbplats förklarar biståndet på ett sådant sätt så att alla kan ta det till sig och känna delaktighet.

Sidas nya webb på laptop och mobil.

Mot en modern myndighetswebb

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. När sida.se skulle göras om för att möta de nya tillgänglighetskraven var önskemålet en ovanligt modern myndighetswebb. Syftet med webbplatsen är att skapa förståelse för svenskt bistånd, Sidas roll och effekten av biståndet. Och eftersom biståndet är allas vår gemensamma investering är målgruppen bred: Från intresserad allmänhet och jobbsökande till potentiella partner till Sida. 


Koncept och design workshoppades fram

Efter inledande användarintervjuer och intensivt workshoppande utformades konceptet ”Vårt gemensamma bistånd”. Grunden i konceptet är att alla användare ska kunna interagera med webbplatsen på det sätt, och på det djup, som passar var och en – oavsett förkunskaper. Riktningen för känslan definierades som ”Fokus på fakta, presenterat med hjärta”. Detta fick utgöra basen för både visuell design och innehåll.

Illustration som visar på Sidas nya typsnitt och färger
""

Design för hela ekosystemet

Parallellt med sida.se utvecklades flera andra av de digitala plattformarna i Sidas ekosystem. För att hålla ihop de olika upplevelserna skapades en digital designmanual med gemensamma övergripande riktlinjer. För varje enskild plattform definierades sedan ett eget designramverk med unika egenskaper. På så sätt blir igenkänningen i Sida-världen stark, samtidigt som det blir tydligt var i det digitala systemet användaren befinner sig.

Sidas nya webbplats visat på en laptop

Tydliga mål och plan för uppföljning

Förutom strategi, ux, visuell design och innehållsstöd för webbplatsen, ansvarar Knowit för mätning och analys. Under konceptarbetet formulerades övergripande mål, och i takt med att webbplatsen växte fram var det dags att sätta mätbara mål för webbplatsen. Återigen blev det en hel del workshoppande, men också nollmätning av gamla webbplatsen. Allt för att senare kunna följa upp hur väl vi lyckas skapa förståelse och engagemang för biståndet och dess resultat.

Lansering och löpande vidareutveckling

Utifrån den vision som konceptet utgör, gjorde vi en tydlig prioritering. Tillsammans med Sida beslutade vi vad som var nödvändigt att ha med i en första version av webbplatsen – och vad som kunde vänta till kommande versioner. Och så var utvecklingen igång – i WordPressmiljö. Dagarna innan jul 2020 gick vi live med den första versionen av nya sida.se. Och den fortsatta resan, med kontinuerlig uppföljning och vidareutveckling i nära samarbete med Sida, hade just börjat.


Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Urban Nyblom

Business Director

Knowit Experience Stockholm