Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

FAMILJEBOSTÄDER

Personaliserad webbplats med hjälp av AI

INDUSTRI

Nu lanseras Familjebostäders nya webbplats, inklusive digitala tjänster på Mina Sidor. Den nya lösningen syftar till att göra vardagen enklare för de 44 000 hyresgästerna, samtidigt som den med hjälp av AI-teknik anpassar innehållet efter varje unik besökare.

Behovet: flexibel webbplats som förenklar för hyresgäster

Familjebostäder var i stort behov av en ny, flexibel och långsiktig webbplats. Syftet med den nya lösningen var i första hand att förenkla vardagslivet för Familjebostäders hyresgäster, och målet var att skapa en användarupplevelse som anpassas helt efter hyresgästernas behov. Målet var att användandet av de digitala tjänsterna ökar, samtidigt som de bidrar till affärsmålen, men webbplatsen behövde även vara skalbar, flexibel och enkel för redaktörerna att använda.


Digitala tjänster med användarnas behov som utgångspunkt

För att skapa en förståelse för kundernas behov började vi med en gedigen förstudie med insamling av både kvantitativ och kvalitativ data. Den bestod av en enkät som gick ut till hyresgästerna, analys av trafik, djupintervjuer, observationer, och workshops med hyresgäster och medarbetare. Vidare arbetade vi med kundresor, kartlade de största behoven, och genomförde en rad workshops med kund för att definiera vision, mål, prioriteringar, tekniska förutsättningar, lösningsidéer och visuellt koncept. Genom wireframes, prototyper och designskisser kom vi fram till ett koncept som vi testade på användare från våra fokusgrupper innan utvecklingen började. 

Familjebostäders nya webbplats i mobilen.

Personaliserad upplevelse med hjälp av AI

De största utmaningarna i projektet var att målgrupperna hade olika förutsättningar, bakgrund och digitalvanor. En av de bärande delarna i konceptet var därför personalisering av innehållet genom AI och maskininlärning, för att presentera det innehåll som besökaren vill ha eller letar efter. Detta gjorde att webbplatsens innehåll utgår från hyresgästernas behov och mål, och inte utifrån redaktörernas antaganden. Hyresgästerna och övriga besökare kan nu förvänta sig en personlig och anpassad upplevelse varje gång de besöker webbplatsen. Användaren behöver heller inte leta efter information eftersom webbplatsen är proaktiv och förutspår vad besökaren vill ha, vilket i sin tur avlastar kundtjänst. 

Vårt mål är att förenkla vardagen för våra hyresgäster och efter en gedigen behovsanalys har vi utgått från det som våra hyresgäster har uttryckt är viktigast. Det handlar till stor del om tydligare och bättre information om det som händer i huset och i området och att det ska vara enklare att nå e-tjänster. Det har varit möjligt genom ett kreativt samarbete med det starka teamet på Knowit Experience.


Mia Wester Carlsson

Kommunikatör och förvaltningsledare på Familjebostäder.


Familjebostäders nya webbplats på laptop.

En grön och tillgänglig webbplats

Med vetskapen om att internet bidrar till stora utsläpp, var det viktigt för arbetsgruppen och för kunden att skapa en ’grön upplevelse’ genom att minska webbplatsens klimatpåverkan. Detta gjorde vi bland annat genom att minska tyngden på innehållet, optimera kod, samt göra användarresan kortare med färre klick till slutmålet. 

Vi hade även som mål att skapa en inkluderande lösning som alla, oavsett funktionsvariation, kan ta del av.   Genom att ta med hela processen för tillgänglighetsperspektivet i arbetet har våra certifierade UX-designers och Art Directors kunnat skapa lösningar som välkomnar alla användare på lika villkor. Från visuell design till teknikval, från wireframes till utveckling.

För att säkerställa leveransen har även en genomgripande och sammantagen tillgänglighetsgranskning i slutet av projektfasen gjorts, när innehåll börjar komma på plats men innan lansering. På så vis säkerställer vi såväl lösningen som innehållet. Granskningen har vi gjort genom skärmläsartester på olika enheter, operativsystem och webbläsare, samt automatiska tester. Vi har därtill gått igenom alla framgångskriterier i WCAG 2.2 AA för att säkerställa tillgängligheten på alla de olika sid- och blocktyper som vi tagit fram. Resultatet har vi sammanställt i en tillgänglighetsredogörelse som publiceras på webbplatsen.


Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Urban Nyblom

Business Director

Knowit Experience Stockholm