Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

SIDA

Ny interaktionsdesign, informationsstruktur och grafisk design för Openaid.se

OFFENTLIG SEKTOR

Openaid.se visualiserar och presenterar öppna data om det svenska biståndet. I uppdraget hjälpte vi till att ta fram en helt ny användarupplevelse, interaktionsdesign, informationsstruktur och grafisk design för den nya webbplatsen Openaid.se. Tillsammans tog vi även fram effektmål och KPI-ramverk för att lägga grunden för ett datadrivet arbetssätt framåt.

Openaids webbplats på laptop och mobil.

Visualiserar och presenterar öppna data om svenska biståndet

Openaid drivs av Sida, som är Sveriges biståndsmyndighet. 2010 infördes en transparensgaranti i det svenska utvecklingssamarbetet. Det innebär att allmänna handlingar och offentlig information om det svenska biståndet aktivt görs tillgängliga på webben. 

Openaid.se är webbplatsen som visualiserar och presenterar öppna data om det svenska biståndet. Här finns data som visar när, till vem och för vilket ändamål svenskt biståndsmedel betalats ut, samt vad det har gett för resultat.


""

Ny användarupplevelse och effektmål

Uppdraget var att ta fram en helt ny användarupplevelse, interaktionsdesign, informationsstruktur och grafisk design för nya Openaid.se tillsammans med Knowit som har ansvarat för utvecklingen. Inom uppdraget har vi även arbetat ut effektmål och KPI-ramverk för att lägga grunden för ett datadrivet arbetssätt framåt.


Openaid.se till för alla

Openaid.se vänder sig till allmänheten i Sverige, men har också mer specialiserade användargrupper. Allmänheten är en bred målgrupp som inte har ett naturligt incitament att undersöka biståndsdata och Sveriges biståndsarbete. De mer specialiserade målgrupperna inkluderar till exempel journalister, forskare, universitetsstuderande, utvecklare och biståndsvärlden. En del av dem är kunniga men inte alla. 

""

Lyckad lansering av nya webbplatsen

I slutet av 2020 lanserades en första version av nya Openaid.se. Det är en total omgörning av webbplatsen, från teknisk plattform till användarupplevelse med ett nytt visuellt uttryck som är tillgängligt, modernt och anpassat för den primära målgruppen allmänhet i första hand.

Utvecklingen av Openaid var mycket tidskritisk och ställde stora krav på samarbete och kommunikation. Vi på Sida sätter stort värde på samarbetet med Knowit, som ledde till en lyckad lansering av nya openaid.se


Siri Rembe

Sida


Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Urban Nyblom

Business Director

Knowit Experience Stockholm