Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

CANCERFONDEN

Så gick Cancerfonden från 2,4 till 5,1 miljoner organiska besök från Google

HÄLSA & LIVSSTIL

Cancerfonden hade en stagnerande trafik från Google och saknade en strategi för att vända trenden. Vi analyserade innehållet utifrån sökbeteenden och tog fram rekommendationer för sidor som berörde olika cancerdiagnoser, samtidigt som vi förbättrade länkstrukturen och skapade nya sidor för ämnen med stor efterfrågan. Resultatet? Organiska trafiken ökade med 135% på tre år.

""

Utmaningar med tekniska plattformen

Cancerfondens webbplats har alltid haft en relativt bra synlighet på Google. Tack vare ett starkt varumärke och välproducerat innehåll har besökarna hittat till sajten via sökmotorer utan att de har behövt anstränga sig. Fokus låg istället på betald trafik och kampanjer.

När SEO-projektet drogs igång fanns det en hel del utmaningar med den tekniska plattformen. Det var svårt, ibland omöjligt, att genomföra vanligtvis enkla men nödvändiga förbättringar.


Sex framgångsfaktorer för ett lyckat SEO-projekt

Förutsättningarna ser olika ut för olika webbplatser och organisationer, men förhoppningsvis finns det delar här som kan fungera som inspiration. Här är Cancerfondens framgångsfaktorer för ett lyckat SEO-projekt.

1. Ett bra team med stöd från organisationen

Utmaningen med SEO är ofta att övertyga ledning, produktägare, utvecklare med flera om att det är värt att genomföra de förbättringsåtgärder som krävs för att uppnå ett resultat. Förankring högt upp i organisationen är nödvändigt, men framförallt är det viktigt att ha personer i teamet som driver frågan internt. I Cancerfondens fall finns dessa, vilket har varit helt avgörande för resultatet.

2. Korta ledtider mellan idé till utförande

Att identifiera ett problem och få det åtgärdat inom ett par dagar – ibland timmar – är en extremt stor tillgång. Det gör att du snabbt kan se resultatet av arbetet, vilket i sig sporrar de inblandade till att göra ytterligare förbättringar. 

En av de mest givande delarna med projektet är att det finns ett driv inom Cancerfonden att utvecklas och förbättras. Det är ovanligt att det går så snabbt från idé till beslut – i detta projekt har det varit en avgörande framgångsfaktor.

3. Löpande uppsökande kontakt med medier som nämner Cancerfonden

De marknadsföringsaktiviteter som Cancerfonden gör, får i regel stor effekt i form av omnämningar i olika medier. Tidigare var de nöjda med en omnämning – målet var uppnått. Idag är en omnämning en möjlighet att få en länk från en webbplats, och det finns processer för att ta tillvara på och omvandla länkarna som både skapar direkttrafik och en större auktoritet i Googles ögon. 

 – Vi var medvetna om att våra aktiviteter fick uppmärksamhet, men insåg inte kraften i att också kunna attrahera länkar och på så sätt öka vår synlighet på Google. Det var en omställning. Vi fick ändra hur vi jobbade kring omnämnanden då vi förstod att det kunde ge ytterligare värde till oss – utöver uppmärksamhet i media, säger Maria Douglas Mungenast, innehållsansvarig för sajten på Cancerfonden.

Tidigare hade Cancerfonden ovanan att omedvetet radera värdefulla sidor på webbplatsen. Kampanjsidor som attraherat länkar från webbplatser och gett en ökad synlighet kunde släckas ner efter kampanjen var slut. Idag finns en helt annan medvetenhet och rutin kring det här och länkarna tas tillvara på ett bättre sätt.

Statistik för webbplatsen

4. Sökordsresearch är nyckeln till att förstå användarens problem

För få en förståelse av hur innehållet behöver förbättras var det nödvändigt att förstå vilka sökfraser målgrupperna använder för att söka efter cancerrelaterad information på Google. Vi behövde även avsikten bakom sökningen, vilket inte alltid är uppenbart. När pusselbiltarna föll på plats anpassades innehållet för att ge bättre och tydliga svar på användarnas frågor.

En viktig del i processen var att skapa rapporter som visar positioner för sökbegrepp för olika delar av webbplatsen. Genom att regelbundet följa positionerna på enskilda sökfrågor har vi kunnat identifiera områden där innehållet inte levt upp till kraven och snabbt åtgärda detta. Tack vare sökordsrapporterna kunde vi snabbt identifiera om ett sökord faller, eller har fastnat på en för låg position, vilket gör att åtgärder kan sättas in där det behövs. Ofta har det handlat om ganska enkla justeringar. Till exempel att besvara en vanligt förekommande fråga på ett tydligare sätt, eller att addera bilder och illustrationer i de fall den typen av innehåll ger ett bättre svar än textinnehåll.

5. Skapa nya sidor inom områden med stor efterfrågan

Ibland räcker det inte med att justera befintligt innehåll. När efterfrågan är stor inom ett ämne som är relativt komplext kan det vara nödvändigt att skapa nytt innehåll.  Med nytt innehåll öppnas också möjligheten att gå på djupet, att i mer detalj besvara besökarnas frågor och uppfylla deras önskemål.

Ett bra exempel på det är sidorna med exempelbilder på olika typer av hudcancer. Efter research om sökbeteendet kring ämnet kunde vi anpassa det redaktionella innehållet baserat på efterfrågan och framförallt visa den typen av bilder som skulle kunna ge svar på den övergripande frågan “är mitt födelsemärke hudcancer?”. Idag placerar sig cancerfonden.se som nummer 1 på i princip alla de sökbegrepp som de ville synas på.

6. En vilja att förbättra webbplatsen ur ett tekniskt perspektiv

När SEO-projektet drogs igång var webbplatsen långt ifrån optimal ur ett SEO-perspektiv. Det finns fortfarande en hel del kvar att förbättra, men skillnaden idag är att förutsättningarna finns på plats och tack vare kortare laddningstider och bättre struktur ger vi besökaren en mycket bättre upplevelse än tidigare när de väl landat på sajten.


Resultatet – en ökning av organisk söktrafik med över 113 % på två år

Att dubbla söktrafiken från låga nivåer är enkelt. Att göra det från redan höga nivåer är däremot svårt. För att göra det måste det mesta stämma. Det räcker inte med att vi tycker att innehållet är bra. Google – och framförallt användarna måste hålla med om det.

Dessutom har vi Googles ögon på oss lite extra, eftersom det innehåll som publiceras kan påverka människors hälsa. Vi måste med andra ord alltid bidra med innehåll som går att lita på och som hjälper människor på bästa möjliga sätt.

Cancerfondens webbplats på mobilen
Statistik – uppgång på besök

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Urban Nyblom

Business Director

Knowit Experience Stockholm