Debatten om kvinnliga föräldrar i ledande befattningar har fått en felaktig vinkel. Diskussionen bör inte handla om huruvida det är möjligt att kombinera ledande befattningar med att vara bra föräldrar. Vi måste istället betona hur vi ska underlätta för fler människor att kunna kombinera yrkes- och privatliv.

Stereotypa uppfattningar och attityder till kvinnors roll som mamma och karriärkvinna bör inte finnas 2019. Idag har vi individuella system som tillgodoser önskemål och behov i olika livsfaser. Dessutom är mångfald och inkludering av stort värde för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Därför kan föräldrarollen och ledande befattningar kombineras – och kvinnor har en plats i sådana positioner.

”Debatten om kvinnliga föräldrar i ledande befattningar har fått en felaktig vinkel.”

Forskning visar att mångfald lönar sig för företag; det leder till ökad produktivitet, innovation, bättre beslutsprocesser, ökad medarbetarnöjdhet och lägre personalomsättning. Genom att ha en kvinna i styrelsen minskar företagen risken för konkurs med 20 procent. Andra undersökningar visar att företag i den översta kvartilen för könsbalans har 15 procent högre sannolikhet att utkonkurrera konkurrenterna.

Mångfald kan således ge positiva resultat både på översta och nedersta raden. Företag som strävar efter mångfald i ledningen bör därför inkludera kvinnor – och kvinnor som är föräldrar.

Sex råd till arbetsgivarna

  1. Ta reda på vad som fungerar för ditt företag och dina anställda. Barn är olika; vissa är självständiga och trivs med ett hektiskt familjeliv, andra behöver lugn och mycket interaktion med föräldrarna. Därför blir det fel att generalisera. För vissa barn kommer det att ha en förälder med en ledande befattning att innebära en belastning, för andra är det oproblematiskt och ganska inspirerande. Varje familj måste själv ta reda på vad som fungerar för dem, och arbetsgivarna måste ha utrymme för olika lösningar. Flexibilitet gör det enklare att rekrytera rätt toppchefer till ditt företag.

  2. Var tydlig med att arbetsinsatsen är ”tillräckligt bra”. Och var öppen om det. Ingen har påstått att det är enkelt att kombinera jobbet som toppchef och förälder. Oavsett kön. Ändå ser vi att det som upplevs som en av de största utmaningarna inte är pressen från barnen eller arbetsgivaren, utan pressen som omgivningen och kvinnor lägger på sig själva. De allra flesta är inga supermänniskor, och det är sunt om fler vågar vara öppna om de utmaningar som det innebär att balansera ett krävande jobb med små och stora barn. Förhoppningsvis hjälper öppenhet oss så att vi får större mångfald bland dem som vill ha ledande befattningar. Underlätta för en öppen kultur och en ”tone from the top” som speglar attityder.

  3. Kritisera inte andras val. Öppenhet måste mötas med respekt och inte klander av individens val. Att andra väljer något annat än du, betyder inte att det är fel. Skippa skämtet om halvdag på kontoret för föräldrar som måste springa för att hinna hämta på förskolan. Skippa också okänsliga kommentarer till chefen som måste ta med sig barnen till jobbet för att fritids är stängt. Kanske är det ett tillfälle för barnen att engagera sig i föräldrarnas jobb på ett positivt sätt, och för de anställda att se sin chef i en annan situation och med samma utmaningar som alla andra att lyckas få ihop livspusslet?

  4. Var en förebild och en attraktiv arbetsgivare. För många företag är de anställda företagets mest värdefulla resurs. För att locka till sig och behålla duktiga talanger måste företaget ha motiverande förebilder och en bra könsfördelning. Chefer som hämtar barn, gör läxor, lagar middag och deltar i barnens aktiviteter, som fotboll och friidrott, men som också tar ett tag när det behöver arbetas långa dagar, kan vara en inspirationskälla för de anställda.

  5. Ifrågasätt de gamla stereotyperna. Kvinnor är inte bara mödrar. Män är inte bara toppchefer. Barn behöver inte bara omsorg. Genom att se individen istället för att fokusera på gamla stereotyper kan vi styra mångfaldsarbetet i rätt riktning utan att det sker på bekostnad av vården av barnen. Arbetsgivare som knäcker denna kod lockar till sig de rätta kandidaterna och de fördelar som det innebär.

  6. Skapa systematisk utbildning i och medvetenhet om mångfald och jämlikhet på företaget, speciellt kopplat till hur vi genom omedvetna, förutfattade meningar har olika förväntningar på kvinnor och män. Vi har bra exempel på att sådant medvetandegörande fungerar som ett bra verktyg för förändring, både när det gäller attityder och som verktyg för att skapa ökad lönsamhet, ökad innovation och en bättre arbetsmiljö.

 

Mamma och senior chef x 3


Christine Haugstvedt Downing
- mamma, advokat och partner i Deloitte Advokatfirma

Cecilie Koch Hatlebrekke - mamma, juridisk direktör på G2 Ocean as

Marianne Dorthea Jacobsen - mamma, managing director på Knowit Experience.

Till toppen