E-hälsa och e-handel – två sidor av samma mynt

För att kunna leverera relevanta och hållbara tjänster av hög kvalitet bör inte e-hälsa enbart vara en fråga om teknik. I dag bygger Knowit en organisation där vi tillsammans med våra kunder bidrar till digitalisering inom hälso- och sjukvården.

4 min read

 

Hur många poäng får företaget när det gäller förnyelseförmåga?

Bra resultat i kärnverksamheten är inte tillräckligt när etablerade företag vill förnya sig. Förändring och förnyelse är mer nödvändigt än någonsin. Vi poängsätter våra kunder utifrån fyra indikatorer som säger mycket om förmågan till förnyelse och innovation.

6 min read

 

Hardcore Feelings

Det är ett vanligt missförstånd att vi som kunder bara har känslor för varor i vissa kategorier, till exempel parfym och öl. Ledare med god förståelse för vad ett varumärke är vet att det är känslor som gör att kunderna kan fatta köpbeslut snabbare och med mindre otrygghet.

4 min read

En bättre, automatiserad kunddialog med chatbottar

Redan i dag använder våra kunder artificiell intelligens när de ska kommunicera med kunderna via en dialogfunktion. Digitalisering och automatisering av processer hamnar allt mer i fokus.

4 min read

Big Data – värdelöst utan empati för kunden

Kundcentriska företag är inriktade på att lyssna och tillhandahålla kundresponsmeddelanden hela tiden. De kan lägga till empati och relevans till kunddialog, de lyckas att motivera sina egna medarbetare att ta ägande för att kontinuerligt förbättra kundupplevelsen. 

5 min read

Ekosystemen är de nya branscherna

De nya ekosystemen förändrar traditionella konkurrensvillkor och kopplar samman branscher och företag. Digitala plattformar pulveriserar nu traditionella affärsmodeller, och skalning och värdekapning eskalerar till följd av kopplingen mellan olika plattformar.

6 min read

 

Teknikförståelse omdefinierad

Ofta är IT internt fokuserat, medan marknadsavdelningen är externt fokuserad. Dette kan vara suboptimalt och till och med en källa till konflikter. För att skapa synergier mellan IT och marknad måste kanske bägge vidga horisonten och begreppet ’teknikförståelse’ omdefinieras.

4 min read

Till toppen