– Proptech Innovation är ett norskt affärskluster inom bygg- och fastighetsbranschen, en bransch som är i stort behov av förändring. Proptech är teknik som underlättar radikala eller gradvisa förändringar i hur vi planerar, designar, bygger, köper, hyr ut, säljer och omvandlar bostäder och kommersiella fastigheter.

De nordiska länderna och Norge i synnerhet är väl positionerade inom proptech globalt sett
– De nordiska proptechbolagen kommer att ta fart under 2021. Norge ligger mycket bra till. Överlag ser vi att de nordiska länderna är goda bidragsgivare till utvecklingen av proptech internationellt sett. Det nordiska näringslivets fokus på hållbarhet väcker allt större intresse från internationella branschaktörer, riskkapital och Private Equity, säger Opsvik. – Det är den privata sektorn som driver det här och det ligger till grund för den kommersiella potentialen.

Hur kommer proptech att förändra branschen och hur ser fastighetsbranschen ut 2030? 
– Byggbranschen och fastighetsbranschen står inför stora utmaningar – ett stort miljö- och klimatavtryck, låg produktivitetstillväxt och en stor digital eftersläpning. Produktivitetstillväxten inom bygg- och anläggningssektorn har i princip varit negativ mellan 2000 och 2020, och digitalt är bygg- och anläggning bland de mindre digitaliserade. Fastighetsbranschen har kommit lite längre. Tekniken är nu på väg in i branschen på allvar och kommer att leda till stora förändringar. Nya digitala verktyg, effektivare processer, bättre beslutsunderlag, lägre energiförbrukning och nya affärsmodeller är några ledord.

– En pådrivande faktor i detta är data och användning av data. Genom att extrahera data, sammanföra dem på nya sätt och tillämpa exempelvis artificiell intelligens kan de användas för att lösa många av utmaningarna. Ett exempel är Spacemaker, ett norskt företag som utnyttjar data och artificiell intelligens. Spacemaker använder data om bland annat trafik, buller, sol, siktlinjer och lagkrav för att optimera utformningen av byggnadsmassan på en viss tomt. De genererar tusentals alternativ och tar reda på vad som är optimalt. Ett annat norskt företag är Airthings som ursprungligen gjorde en radonmätare. Därifrån har de fortsatt med att mäta inomhusklimat och även använt tekniken för att uppskatta hur många som befinner sig i ett rum så att temperaturen och luftkvaliteten kan optimeras.

Innovation och entreprenörskap
Knowit har utvecklat nya lösningar för flera branscher under de senaste 20 åren och ser entreprenörskap som en viktig del av sin kultur. – Därför är det också naturligt för Knowit att engagera sig och bidra till innovationskultur och nya lösningar i en bransch som verkligen behöver det, säger Opsvik.

– Totalt har 20 nya företag anslutit sig till familjen det senaste året, och på den norska proptech-kartan finns nu nästan hundra företag. Ett av dessa företag är Really Services.

– Som fastighetsägare ville jag titta på vilka led i värdekedjan som kan effektiviseras och ändras för att öka värdet på fastigheten, säger Dagfinn Edvardsen, vd för Really-services. – Och precis som i andra branscher är digitalisering nyckeln till att effektivisera värdekedjorna.

Nästan hälften av de norska växthusutsläppen kommer från fastighetsbranschen
– Det är mycket fokus på smarta fastigheter och digitalisering av byggarbetsplatser. Användningen av teknik för att effektivisera driften av färdiga fastigheter pratas det dock lite om. Fastighetsbranschen behöver mer än smarta byggnader. Den behöver också smarta tjänster.

– I dag utgör enbart byggandet och driften av fastigheter hela 40 procent av de norska utsläppen av växthusgaser. Det är därför vill Really! bidra till att vår bransch uppfyller FN:s mål för hållbar utveckling. Vi gör det möjligt för både kunder och leverantörer att välja vilken nivå de vill lägga sig på. Våra analyser visar att växthusgasutsläppen för en typisk fastighet under en livstid på 60 år står för 65 procent, medan byggfasen, infrastrukturen och materialen endast utgör de resterande 35 procenten.

Ekosystemet för fastighetsförvaltning är inne i en mycket spännande utveckling
– Både branschen och tjänsteleverantörerna i branschen måste våga tänka om, säger Edvardsen. – För ungefär 15 år sedan upplevde vi ett paradigmskifte där man effektiviserade driften genom outsourcing. Då kapade man led i värdekedjan, förutom antalet anställda. Tekniken ger också sådana möjligheter, och i dag ser vi framför oss ett ekosystem där sensorik, smarta hus och ny teknik spelar huvudrollerna. Det är bland annat detta som plattformen för Really! underlättar. 

– Här kommer olika aktörer att kunna hänga på, både de som baserar sig på sakernas internet (IoT), olika program och produkter som bidrar till smartare tjänster. Även andra tjänsteleverantörer som försäkringsbolag, elbolag och system för förvaltning, drift och underhåll har en roll här. – Ambitionen är att bli världens största leverantör av ”facility services”, utan att själv utföra ”facility services”, säger Edvardsen.

Viktig roll i den gröna omställningen
Really! startade i september 2020 och genomförde i början av december sin första emission. Bland investerarna finns bland annat BKK Spring och Bergen Angel Network.

– BKK arbetar inom branschen för förnybar energi och är en viktig del av lösningen när samhället ska minska klimatutsläppen. Vår enhet, BKK Spring, investerar i start-ups och tillväxtföretag som utvecklar ny teknik och nya affärsmodeller för framtiden och det förnybara samhället. Vi ska vara en aktiv industriell investerare som hjälper till med expertis, nätverk och snabbhet. Vi underlättar också för företag att använda våra infrastruktur- och kundsegment för pilotprojekt, säger Roald Brekkhus, investeringschef.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen