- Webbsidor har ständigt ökat i storlek, vilket inte bara är dåligt för miljön, utan det står för en mycket tråkig användarupplevelse eftersom det tar längre tid att ladda sidan man vill läsa.

- Därför måste vi se oss i spegeln och ställa både oss själva och kunderna frågan: Varför bryr vi oss inte om att lägga tid på tid optimera våra webbplatser. Det korta svaret är att det kostar pengar och det innebär ofta att man måste minska användningen av funktioner som video, stora bilder och animationer. Men jag är övertygad om att om man ska fortsätta att visa upp sig på ett differentierat och bra sätt måste man betona kreativitet, tonläge och analytisk insikt.

Idealisterna bland oss har länge irriterats över detta; så varför skulle det ske en förändring nu? 
- Utvecklingen drivs av användning av teknik som ger mest valuta för pengarna. Därför måste vi framöver vara snabba på att synliggöra det framtida värde som ligger i att betala för optimering, säger Monslaup.

Varför kan vi förvänta oss att företagen ska bry sig nu?
- Om vi har möjlighet att se detta i en marknadsstrategisk kontext är SEO ett mycket viktigt nyckelord. Det är dyrt att inte synas på Google, och nu är denna globala plattform faktiskt på väg att förändra vem som kommer högt upp i sökningar. Webbplatser som är väl optimerade med bra användarupplevelse kommer att få högre rankning i sökmotorn. Google mäter hur väl en sida är optimerad med vad de kallar ”Core Web Vitals”.

Det nyligen aviserade ”Web Vitals”-initiativet ger enhetlig vägledning om kvalitetssignaler viktiga för alla webbplatser ska att ge användarna en bra onlineupplevelse. Därför stöder nu alla Googles verktyg mätning av ”Core Web Vitals” vilket hjälper oss att diagnostisera och lösa problem lättare.

- Google har lagt ut flera verktyg på nätet för att mäta prestanda för en sida, vilket hjälper oss att diagnostisera och lösa problem enklare, förklarar Monslaup.  - Så, om sidan är långsam att ladda eller den hoppar en del medan den laddas eller det dröjer länge innan man kan interagera med webbplatsen så nedgraderar Google dig helt enkelt - och ditt företag försvinner.

Grön teknik och det nya normala
Företagen tvingas att använda utvecklingstid för att optimera sina webbplatser, och i takt med att detta händer med stora aktörer kommer en ny normal att uppstå där alla webbplatser måste vara effektiva för att hävda sig. En bra innehållsstrategi i kombination med snabb och effektiv teknik blir formeln för att komma igång, och väldigt många utvecklare och webbplatser kommer att behöva göra stora ingrepp för att nå en tillräckligt bra nivå.

- Utvecklingsramarna kommer sannolikt också att behöva ändras för att uppfylla nya krav. Ramverk utvecklas ofta för att tillgodose utvecklarnas behov av att lägga upp komplexa datastrukturer och dataflöden. Detta ger kraftfulla verktyg för att utveckla men det är inte nödvändigtvis stort fokus på att vara energieffektiv. Om nu utvecklarvärlden sätter press på energieffektiviteten då kommer ramverk att bedömas på hur lätt det är att skriva energieffektiv kod, på samma sätt som de hittills har mätts på hur väl de hanterar komplexitet. Darwins regler gäller även här, den som överlever måste anpassa sig, säger systemarkitekten Andreas Hunderi.

Konsekvensen blir att företag som prioriterar detta kan ståta med begreppet ”green tech”. Och för dig och mig som användare slipper vi använda en massa datatrafik och batteri på den enhet vi använder för att surfa, så det är ju ”win” för användaren också. En naturlig följd av att sidan blir mer energi och dataeffektiv.

Timingen från Google kunde inte vara bättre.

Till toppen