Digital överexponering och mediebrus har gjort oss mer kräsna när det gäller tid och uppmärksamhet. Inbound marketing sker via digitala metoder och verktyg som väljer ut personer som ska exponeras för ditt budskap med hjälp av användbart, relevant och inte minst trovärdigt innehåll. De kanaler som primärt används är bloggar, sökmotorer och sociala medier.

Som alltid är det klokt att tänka mindre på vad man ska sälja och mer på kundernas utmaningar och behov. Med hjälp av innehåll som hanterar detta hittar digitala verktyg effektivare än någonsin vägen till rätt personer. Därigenom skapas långsiktigt förtroende och trovärdighet i högre grad.

Begreppet inbound beskriver alltså en process där köpare och potentiella kunder interagerar med varandra direkt. Inledningsvis sker dialogen via e-post och chatforum innan rådgivare och experter tar över. Genom maskininlärning och AI blir processen ännu mer kostnadseffektiv.

Kräsna målgrupper bestämmer själva vad de ska exponeras för
Digital överexponering och mediebrus har gjort alla mer kräsna när det gäller tid och uppmärksamhet. Många blockerar också kommersiella budskap och klassisk masskommunikation kan inte konkurrera prismässigt, varken när det gäller konvertering eller varumärkesbyggande. Rätt använd bidrar inbound marketing till en inkännande och individanpassad dialog med kunden. Dessutom gör mätbarhet och dokumentation detta kostnadseffektivt.

Inbound marketing omfattar både B2C och B2B
Metoden är ett effektivt sätt för de flesta företag att bedriva marknadsföring och försäljning på – oavsett om mottagarna är privatpersoner eller andra företag. Inbound marketing lämpar sig särskilt för företag som säljer komplext sammansatta tjänster eller produkter

”Två av tre konsumenter ignorerar all framtida marknadsföring från dig om de bara vid ett tillfälle fått ett för dem irrelevant erbjudande.”

Alltför många väljer att ignorera individanpassat innehåll
Enligt en färsk studie från Emarsys går många företag fortsatt bet när det gäller att leverera relevant marknadsföring. Hjälplösa försök att individanpassa sin marknadsföring har visat sig ha en klart motsatt effekt än önskat. I Storbritannien säger två av tre tillfrågade att de inte är intresserade av företag som har skickat ett så kallat ”hit or miss”-erbjudande.

Som en konsekvens av denna frustration har konsumenterna blivit allt mer positiva till användningen av AI. Åtta av tio hävdar att de vet att AI används som en del av köpupplevelsen och cirka hälften av dem säger att de är nöjda med företag som använder AI-teknik i stället för mänsklig inblandning när det gäller att individanpassa upplevelserna. Rent generellt vet vi att B2B-köpare börjar röra sig åt samma håll.

Marketing automation kopplar ihop system med kanaler när du kommunicerar
Med marketing automation ger du dina kunder relevant information baserad på data om hur folk agerar när de besöker dina digitala ytor.

Allt handlar om kundupplevelsen. Oavsett var du stöter på de främsta teknikmiljöerna eller kommunikationshusen är «CX» i ropet. CX står för Client Experience eller Customer Experience. Att styra detta handlar om att hantera digitala processer och mjukvaror som kommunicerar med kunder och prospekt; utöver att utvärdera och generera leads.

För att klara detta krävs ett automatiserat marknadsföringssystem som dels är baserat på din webbplats och dels kopplat till ett befintligt CRM-system och sociala medier. Med ett automatiserat marknadsföringssystem kan du förse dina webbesökare med en skräddarsydd upplevelse som utgår från deras beteende. Dessutom får försäljningsavdelningen bättre information om sina potentiella kunder. Det finns många program som kan hjälpa dig att utveckla dina egna digitala kundrelationer och Knowit visar gärna hur du navigerar bland dem.

Knowit samarbetar med världens ledande aktör inom inbound marketing
Hubspot är den dominerande plattformen inom inbound marketing och dessutom världens snabbast växande mjukvaruföretag. Knowit är Hubspot Platinum Partner och levererar alla relevanta tjänster inom HubSpots inbound marketing-metod. Metoden går ut på att ur ett holistiskt perspektiv betrakta kundresan, eller köpprocessen, med kundens ögon.

1. Attrahera – Genom en kombination av sök, digitalt innehåll och sociala medier lockas potentiella kunder till webbplatsen.

2. Konvertera – Med hjälp av landningssidor med relevant innehåll (seminarier, kurser, rapporter, videor, webinarer etc.) får man besökarna att uppge sin kontaktinformation varpå de konverteras till leads.

3. Sälj – Riktad och vässad uppföljning av registrerade leads med utgångspunkt från användardata. När den potentiella kunden uppvisar ett digitalt beteende som pekar på att han/hon är redo för kontakt, tar försäljningsavdelningen över processen och gör en personlig uppföljning fram tills att vederbörande blivit kund.

4. Entusiasmera – Fortsätt att erbjuda värde utöver företagets produkter och tjänster genom att erbjuda innehållsprodukter som matchar kundens profil och intressen. Detta syftar till att göra kunden till en ambassadör för företaget, som delar och berättar om ditt innehåll och dina produkter/tjänster i sociala medier såväl som för vänner och bekanta.

Till toppen