Fjordkraft är en av Norges största, och enligt kunderna, den populäraste kraftleverantören. Förutom att sälja allmännyttiga tjänster till norska hushåll och företag vill Fjordkraft skapa en marknad där klimatneutralitet inte bara är ett ouppnåeligt mål utan den nya standarden. Fjordkrafts krav på klimatneutrala leverantörer låg till grund för den FN-utmärkelse bolaget fick under klimatveckan i New York för ett tag sedan.

Den ambitiösa klimatsatsningen «Klimanjaro» är en ordlek som anspelar på världens högsta fristående berg, Kilimanjaro och ”kli” som betyder bestiga på norska. Kilimanjaro kan mycket riktigt vara svårt att bestiga, men med rätt förberedelser lyckas de flesta som försöker att nå toppen. På samma sätt är Fjordkrafts klimatlöfte en ambitiös, men fullt genomförbar, klimatsatsning. Fjordkraft har varit klimatneutrala sedan 2007. – Detta i sig är ett blygsamt bidrag till ”tvågradersmålet” och därför ställer vi nu krav på klimatneutralitet för alla våra leverantörer, säger Arnstein Flaskerud som är strategiansvarig på Fjordkraft.

Därför är detta ett fantastiskt erkännande. – Vi fattade ett tufft beslut och höll fast vid det, säger Arnstein Flaskerud, Fjordkrafts strategidirektör. Vi är måna om att klimatarbetet ska ge största möjliga effekt. Vi står inför klimatförändringar som accelererar och för det krävs snabba lösningar, säger Flaskerud.

«Vi lovar att våra leverantörer ska vara klimatneutrala. Tillsammans skapar vi en klimatvänlig värdekedja.»

– Företagen har ett ansvar utöver att maximera sina vinster. Om fler företag ställer samma krav på sina leverantörer kommer det verkligen att ge ringar på vattnet, säger Flaskerud. Dessutom gör vi klimatneutralitet till en konkurrensfördel. Såväl för oss själva som för våra leverantörer. Och för alla andra som har modet att ställa samma krav.

– Vårt mål är att skapa en marknad där klimatneutralitet inte bara är ett ouppnåeligt mål utan den nya standarden. Klarar vi det har vi verkligen lämnat ett bestående bidrag. Klimatförändringarna är påtagliga i stora delar av världen. För att vi inte ska tappa kontrollen krävs att temperaturökningen begränsas. Trots det ser vi att världens totala koldioxidutsläpp fortsätter att stiga. Det förpliktar oss att hitta lösningar i paritet med de utmaningar vi står inför. Och detta är något som måste ske nu. Därför ställer vi krav på våra leverantörer.

– Idag kräver vi att våra leverantörer ska vara klimatneutrala. På sikt kan vi även kräva att leverantörernas leverantörer ska vara det. Vi är medvetna om att detta är ambitiöst men tror att det blir en dominoeffekt som vida överträffar effekten av våra egna klimatåtgärder. Vår önskan är att andra ska följa vårt exempel.

– Klimatneutralitet handlar inte om nollutsläpp utan om att minska sin egen klimatpåverkan och samtidigt köpa godkända klimatkvoter. I projektet Klimanjaro tillämpas FNs definition på klimatneutrala verksamheter och vi använder vedertagna standarder från World Resources Institute och Greenhouse Gas Protocol för att beräkna leverantörernas direkta och indirekta utsläpp.

– Klimanjaro-projektet vann tävlingen med över 560 andra projekt från företag, organisationer och regeringar och blev en av fyra vinnare i kategorin Climat Neutral Now. Genom att hämta inspiration från ett afrikanskt berg understryker vi att det är tal om en global utmaning.

Hittills har 103 av 138 leverantörer förpliktat sig att bli klimatneutrala. Klimanjaro-projektet har därmed bidragit till en minskning/kompensering av mer än 55 500 ton CO2.

En unik resa
Knowit har samarbetat med Fjordkraft i cirka 15 år och har därmed fått vara med på en fantastiskt spännande resa. Resan visar hur kommunikation varit nyckeln till framgång i en bransch präglad av illojala kunder. Idag är Fjordkraft Norge det näst största och mest kända kraftbolaget i Norge.

«I praktiken skulle Fjordkraft få många kunder att gå från att vara likgiltiga till att vara nöjda.»

Utmaningen har varit att särskilja sig med världens mest generiska produkt.
För att lyckas har det varit viktigt för Fjordkraft att mäta sina affärsstrategier mot sin varumärkes- och kommunikationsstrategi och att hitta och beskriva den röda tråden från styrelserummet till marknaden. Fjordkraft tillämpar också alternativa distributionsformer för att nå ut till nya kundgrupper. Detta har varit en central del av kommunikationen och ett sätt att öka synligheten i bolaget.

Fjordkraft har alltid strävat efter positionen ”närmast kunden” och insåg tidigt att den bara kan uppnås genom att betrakta kundens hela livssituation och vardag ur kundens perspektiv. Enastående användarupplevelse, enkelhet, relevans, inblick, konkurrenskraftigt pris och hög kvalitet blir då viktiga parametrar.

Digitaliseringen vänder upp och ned på befintliga affärsmodeller och nya plattformsbaserade ekosystem utvecklas i takt med att nya kundbehov växer fram. En bra strategi är att gå från att vara en ledande leverantör av enskilda tjänster till att kunna erbjuda ett helhetskoncept med attraktiva tjänster kopplade till kundens hem, bostad, familj och livssituation.

Den plattformsdrivna affärsmodellen bygger på kopplingslogik, exempelvis mellan professionella företag. Sådana affärsmodeller är beroende av nätverkseffekter för att växa sig starka och locka ett stort antal användare både på utbuds- och efterfrågesidan.

Det är mot denna bakgrund som Fjordkraft hämtar sin inspiration och förmåga att ställa höga krav på både sig själv och andra.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen