- Digitaliseringen är en fantastisk möjlighet för vattenbruket. Den viktigaste effekten tror vi kommer från en bättre förståelse av fisken, miljön och samspelet mellan de två. Det kommer att ge bättre faktabaserade insikter som i sin tur kommer att göra det möjligt för aktörerna att producera större volymer med samma eller lägre miljöpåverkan än i dag, säger Trond Kathenes, som är CDO på Grieg Seafood.

– Den centrala tekniken kommer att vara sensorik med automatisk datainsamling, sakernas Internet, IoT, som kan skicka data från anläggningar och miljön till molnet, och artificiell intelligens som kan ge oss nya insikter. Ett exempel på detta är AquaCloud, som är ett projekt inom NCE Seafood Innovation Cluster i Bergen. Det är teknik som transformerar branschen, säger lösningsarkitekt Krister Karto på Knowit.

Knowit arbetar nu tillsammans med Grieg Seafood, en av världens ledande uppfödare av atlantlax, med ett pilotprojekt där vi kommer att leverera en förutsägelsemodell för algblomning i Kanada med hjälp av maskininlärning.

Enligt norska SINTEF kommer 60 procent av den nuvarande ekonomin att förändras till följd av digitaliseringen under de kommande tio åren. Vad innebär det för norsk vattenbruksindustri?
– Enligt förutsägelserna kommer digitalisering att förändra spelets regler i havsrummet, men omfattningen och formen är fortfarande osäker. Vinnarna kommer att vara de som har förmågan att snabbt kunna anpassa sig och ta digitaliseringen på allvar, säger Trond Kathenes.

– I allmänhet använder vi teknik för att öka våra kunskaper om vad som påverkar fisken under dess livscykel. När vi bidrar till hög fiskvälfärd och -hälsa, bland annat genom bra foder till fisken, i kombination med god ekonomi bidrar vi till en hållbar näring, säger Kathenes. – Vinnarna i branschen kommer att vara de som kan anta en position som en internationell kunskapsbaserad industriaktör med hög precision och kompetens. Vi befinner oss i centrum för en ekologisk ram och ser tydligt vårt ansvar att agera långsiktigt.

 

”Det finns ett behov av innovation inom vattenbruksnäringen, eftersom industrin på många sätt har nått väggen när det gäller teknik.”

Dag Sletmo, SVP Seafood, DNB Bank på ilaks.no

 

Ni är ute på en tydlig digital omvandlingsresa och är öppna vad gäller er färdplan. Är detta investerarstyrt eller ett sätt att berätta för leverantörsindustrin att de måste hänga med i utvecklingen?
– Det ena ger det andra, tror jag. Ju bättre vi blir, desto mer intressanta blir vi för investerarna. Då måste vi ställa hållbarhetskrav på foderproducenterna och andra leverantörer. Vi ser en utmaning i förhållande till vår målbild, eftersom flera leverantörer är sent ute när det gäller modern teknik med öppna standarder. Tyvärr upplever vi för mycket egenutvecklad programvara och inlåsta lösningar. Samtidigt är vi optimistiska och känner en spirande gemenskap när det gäller att definiera nya öppna standarder.

Hur ändrar digitaliseringen Grieg Seafoods leverantörsportfölj? Kommer ni att få nya samarbetspartner?
– Ja. Vi ser att de nya mjukvaruleverantörerna och aktörerna på sensorsidan har kommit direkt in på rätt nivå när det gäller ny teknik, medan etablerade leverantörer snabbt kan bli ”disrupted”. Detta går sakta men säkert upp för branschen, och det är fantastiskt att se att nya företag med mindre teknisk skuld nu positionerar sig. Vår industri befinner sig i en brytningstid, och vi ser ett fönster av möjligheter för nya hypoteser.

 

”Vår industri befinner sig i en brytningstid, och vi ser ett fönster av möjligheter för nya hypoteser.”

Trond Kathenes, CDO, Grieg Seafood

 

Ni har utmanat flera leverantörer och molnplattformar, inklusive oss på Knowit när det gäller Azure med AI och visualisering. Baserat på behovet av bättre datakvalitet, vilka nya förväntningar och frustrationer har ni vad gäller industrin, leverantörsbranschen och samarbetspartner i allmänhet?
- I praktiken innebär digitaliseringen att datavärdet ökar. När vi kopplar data med förfaranden och processer, vår tekniska ram och inte minst med en tredje faktor, våra medarbetare, ser vi att organisationsutveckling och förändringsledning är viktiga faktorer som vi måste prioritera, säger Kathenes.

– Öppna standarder möjliggör integration med ny teknik och funktionalitet. Projektet ger kompatibilitet med flera typer av utfodringssystem, kameror och sensorik. Grieg Seafood önskar även operativt och strategiskt beslutsstöd genom kontinuerlig dataanalys, sammanfattar Knowits strategiska rådgivare Fredrik Elgaaen.

– Vi analyserar miljödata från sensorer i burar, väderstationer och satellitbilder för att identifiera korrelationer mellan miljö och algblomning”, säger Senior Data Scientist Bjørn Bredesen på Knowit.

– Om vi lyckas kommunicera möjlighetsbilden som digitaliseringen ger både företag och individ etablerar vi samtidigt en enorm drivkraft. Medarbetare som förstår och tar ansvar för den resa vi är på utgör kanske det viktigaste kapitalet. Då spelar både teknik och pedagogik viktiga roller. Även här kan digital teknik och verktyg användas i en arbetsmiljö med bra användargränssnitt och instrumentpaneler som ger insikt och förståelse, avslutar Kathenes.

FAKTARAM GRIEG SEAFOOD

 

  • Producerar 900 000 måltider globalt varje dag
  • Fokus på hållbar tillväxt
  • Ska producera 100 000 ton under 2020 till en lägre kostnad eller motsvarande än branschgenomsnittet. Precision Farming är en stöttepelare i vårt fokus på hållbar tillväxt
  • Målet ligger på en årlig produktionskapacitet på 100 000 ton slaktad vikt 2020.
  • Odlingsanläggningar i Finnmark, Rogaland, British Columbia i Kanada och på Shetland.
  • Huvudkontor i Bergen.
  • Totalt arbetar cirka 780 personer i koncernen.
  • Knowit bidrar med lösningsarkitekt, dataanalys, utveckling, affärsrådgivning och projektledning.
Till toppen