”Energy as a service”” är en affärsmodell som funnits i ett antal år, men som inte helt tagit fart i Norge. Fjordkraft har satt sin prägel på hållbara lösningar, med tuffa klimatkrav och olika tjänster för det utsläppssnåla samhället. – Med”Energy as a service”” kan företag teckna långsiktiga avtal om inköp av el från egna anläggningar. Företagen får fördelarna med grön närproducerad kraft och förutsägbara elpriser, utan att göra investeringen själva.

Hur kan ”som en tjänst” förändra energibranschen?
- Nu ser vi framväxten av värdeförslag där kunden får tillgång till lokalt producerad förnybar energi utan att behöva investera i produktionsanläggningar, till exempel solcellsanläggningar. Fler och fler av våra företagskunder visar också intresse för lokala energilösningar kring sol, vind och värmepumpar, vilket kan minska deras energikostnader och hjälpa dem att bli mer miljövänliga. Utmaningen för många är dock att investeringskostnaderna för lokala energilösningar är höga och därmed begränsar tillväxttakten, förklarar Flaskerud.

Dagens affärsmodeller begränsar marknaden
Marknaden kännetecknas för närvarande av ett antal små aktörer som täcker specifika delar av värdekedjan, t.ex. försäljning, montering, drift eller underhåll, samt elleverantörer som köper och levererar el under perioder av över- och underproduktion av solenergi. De höga investeringskostnaderna innebär att fler fastighetsägare är ovilliga att investera.

Tar bort investeringskostnaden
- ”Energy as a Service” är alltså en affärsmodell som vi erbjuder kunder som vill ta del av det gröna skiftet. Genom att ta bort investeringskostnaden ser vi till att de från dag ett kan se vinsten från lokal förnybar produktion. 

Knowit har under det senaste året samarbetat med Fjordkraft för att lansera de två koncepten ”Soleklart” och ”Energismart”. Här har företagen tillgång till lokalt producerad förnybar energi utan att behöva göra en stor investering. Fjordkraft finansierar, bygger och driver energisystemet tillsammans med partners, samt säkerställer att produktionen optimeras i förhållande till elmarknaden.

”Energismart” är närproducerad el som utnyttjar tillgänglig energi direkt från naturen, och använder det senaste inom värmepumpsteknik för att värma byggnader. Utan att man investerar en krona kan byggnader producera närproducerad, hållbar energi. Fjordkraft tar ansvar för all finansiering, installation, drift och förvaltning. Den andra tjänsten, ”Soleklart”, är ett utrymmeseffektivt, utsläppsfritt och synligt bidrag till hållbar utveckling i närområdet. Solceller på taket är en säker klimatåtgärd och vi kan förbereda byggnader för närproducerad och hållbar solenergi med kort varsel, säger Flaskerud.

Fastighetsägare får full kontroll
Fjordkraft hanterar även avräkning, fakturering och löpande rapportering från anläggningen: energi, kronor och eventuellt utsläpp.  Och genom att ansluta till ett enda system kommer Fjordkraft också att kunna hantera rapportering om alla byggnadens energibärare (solenergi, lokaluppvärmning, avfall etc) och hyresgästfakturering. 

- Vi ser att framtidens byggnad har många fler funktionaliteter och behov. Några av dessa kommer att vara laddning av elbilar, mätning av koldioxidutsläpp, lokal energiproduktion som sol och värmepump, samt mätning av vattenförbrukning, fjärrvärmeförbrukning och inomhusklimat. Vårt system ”Målbart” ger fastighetsägare alla mätbara data de vill önskar i ett och samma gränssnitt, och bidrar till att minska kostnaderna för administration och servicehantering. Genom att använda detta system får man full insikt och kontroll över alla energibärare i byggnaden och möjligheten att minska energibehovet med upp till tio procent. 

- Förutom att få lokal energiproduktion blir kunderna inom både affärssegmentet och det privata segmentet ägare av smarta produkter; produkter som kan anslutas online och därmed inom kategorin Sakernas Internet, IoT. Det är gärna fristående lösningar där vi nu ser ökat behov på marknaden för ett gemensamt användargränssnitt. När vi kontinuerligt lanserar nya tjänster kan man enkelt se konsumtion och produktion och hantera dessa produkter, via vår app, säger Flaskerud.

 

Till toppen