Bara under de senaste månaderna har det skett en explosionsartad utveckling av digitala tjänster, och digitala vårdbesök blir allt vanligare.

Vilken är den största förändringen som användare av (offentliga) hälso- och sjukvårdstjänster kommer att uppleva under de kommande fem åren som en följd av digitaliseringen?
– Den digitala omvandlingen har redan accelererat inom vården och vi ser en kraftig ökning av de digitala vårdtjänsterna. Redan idag registrerar vi en kraftig ökning bland sjukhuspatienter.

- Ett annat tekniskt verktyg som kommer att utvecklas mycket är distans- eller egenövervakning, så kallad ”remote monitoring”. Det är en tydlig trend som kommit för att stanna. Det innebär en möjlighet för vårdpersonal att övervaka hälsan hos patienter som befinner sig hemma med olika typer av digitala sensorer. Det kan handla om att patienten väger sig själv, mäter blodtrycket eller syremättnad som vårdpersonal sedan tar del av och analyserar. Digitaliseringen är viktig för alla regioner och kommuner. Oftast är utmaningen inte det tekniska, utan det handlar mer om att få till en kulturförändring och ändrade arbetssätt för att verkligen dra nytta av tekniken, säger Falkenroth.

”Oftast är utmaningen inte det tekniska,
utan det handlar mer om att få till en kulturförändring
och ändrade arbetssätt för att verkligen dra nytta av tekniken.”
Anette Falkenroth är läkare och specialist på e-hälsa på Knowit.


Förändrad demografi driver digitaliseringen
En av de utmaningar vi står inför och som driver den digitala omvandlingen är demografiska förändringar. Allt fler äldre ska tas om hand av allt färre yngre. Utmaningen handlar om dels logistik, dels kostnader, men också om kompetensöverföring. Hur ska vi använda tillgängliga resurser på bästa sätt?

Robotar bra lösning för många
– När den mest akuta fasen av coronapandemin är över är jag övertygad om att efterfrågan på exempelvis robotar eller kameror som vakar över patienter i hemmet kommer att öka. Det finns ett stort behov av, och även en önskan om, att minska antalet personer som besöker våra äldre eller särskilt utsatta i deras hem idag. Istället kan en robot hjälpa patienter att utföra mindre avancerade kontroller själva, ha koll på om de ramlar och slår sig och larma vid behov. En robot på plats kan göra stor skillnad och faktiskt utgöra en säkerhet för många. Därför tror jag att vi kommer att få se högre efterfrågan och krav på att erbjuda sådana tjänster i framtiden, säger Falkenroth.

AI och maskininlärning kommer snart
Många pratar om AI och maskininlärning idag, och även inom hälso- och sjukvården börjar saker hända, även om Falkenroth anser att det stora genombrottet först kommer om några år. Det finns flera exempel på områden där dessa tekniker skulle göra skillnad, men det kommer att ske en ännu större utvecklingen under de kommande åren.

– Just nu ligger fokus främst på att automatisera en stor del av de första kontakterna man som patient har med vården. Redan i dag behövs inte alltid besök hos, eller samtal med, vårdpersonal. Som patient kan man i de flesta fall få bra initialt stöd och råd från en robot, förklarar Falkenroth.

 Hur kan Knowit bidra till denna omvandling?
– På Knowit har vi många olika discipliner som är centrala för en sådan utveckling. Jag tänker särskilt på tjänstedesign, förändringsledning och projektledning, men även datavetenskap och medicinsk-teknisk kompetens.

Kan du säga något om kostnadsbesparingar inom det offentliga?
– På kort sikt tror jag inte att de största vinsterna är ekonomiska, men vi ser redan nu att digitaliseringen ger ökad patientsäkerhet och bättre utnyttjande av vårdpersonal.

Affärsvärde och hälsa i fokus
Syftet med digitaliseringen är precis som med all annan medicinsk utveckling – man ska fokusera på de områden där den faktiskt kan göra mest och bäst nytta. Det finns inget egenvärde med att digitalisera allt. Det kostar för mycket och man riskerar att ta resurser från områden eller patienter där de verkligen behövs. Avvägningar måste alltid göras, med verksamhetsvärde och individens hälsa i fokus, avslutar Anette Falkenroth.

 

Vad kan vi hjälpa dig med?
E-post: Anette.Falkenroth@knowit.se

 

 

Till toppen