– Innovation är ett nytt sätt att göra något på. I regel är det inte brist på idéer som är kruxet, utan genomförandet, säger Kenneth Gvein, vd för Knowit Experience i Norge. Förr byggde man varaktiga konkurrensfördelar, men nu har digitalisering och globalisering förändrat spelplanen. Nu måste vi hela tiden anpassa oss till övergående konkurrensfördelar. Förändringen går oerhört snabbt, och därför kan innovationsförmåga kanske vara en ny konkurrensfördel. De bästa planerna görs inte längre för fyra år åt gången. Välj en riktning du tror på och låt data visa om du är på rätt väg. I våra experiment har vi en enkel regel:när vi inlett en satsning följer vi upp och frågar oss om vi ska fördubbla den eller lägga ner den. Den enkla frågan fungerar väldigt bra, säger Gvein.

– Innovation är en lagsport. Det är två saker som avgör om du lyckas med innovation på ditt företag: människorna och kulturen. Dessa är de i särklass viktigaste drivkrafterna för innovation. Det är en fördel att ha ledstjärnor, i synnerhet om det är personer som har lyckats tidigare, men ingen klarar allt ensam. Man måste få med sig organisationen, och de bästa idéerna dyker ofta upp från oväntat håll.

Digital transformation handlar om företagets förmåga till organisatoriska förändringar
– Den viktigaste framgångsfaktorn är att beslutsfattarna i organisationen har mandat att aktivt omfamna konstant förändring som en möjlighet till tillväxt och innovation. Befintliga kunder är ingen bra guide till framtiden. De har redan köpt det som vi levererat värde på tidigare och har därmed inte bäst förutsättningar att avgöra om ett nytt sätt att göra något på är i deras intresse.

– Utmaningen är hur organisationen, kulturen, de anställda och de strategiska val som görs, gör organisationen i stånd att förstå de risker och möjligheter som nya digitala trender ger. Det är optimisterna som kommer att lyckas bäst, säger Gvein.

– Både befintliga kunder, organisatoriska strukturer och ledarnas mentalitet påverkar graden av framgång. Vi måste veta vad vi är ute efter i vår egen organisation när vi som ledare talar om innovation. Är det effektiviseringsvinster? Eller är det kreativitetsvinster? Det här är två mycket olika slutresultat som också måste mätas på olika sätt och kräver olika typer av människor för att lyckas.

– I det större perspektivet vill företag främst att innovationen ska sänka kostnaderna. Men strategisk flexibilitet, fokus, en önskan om att vinna nya marknader och reducera risker är andra viktiga drivkrafter. Utmaningen för både oss och många av kunderna är att fokusera på hur digitaliseringen kan bidra till att öka intäkterna. När man skapar nya intäktsflöden sker det ofta på bekostnad av gamla. Många måste justera sina affärsmodeller och behöver svar på flera kritiska frågor. Där kan vi hjälpa till, förklarar Gvein, och beskriver modellen med hjälp av fyra retoriska frågor:

– Vad vill kunderna ha?
– Hur vill de ha det?
– Hur organiserar vi oss på bästa möjliga sätt för att leverera det?
– Hur tjänar vi pengar?

– För att sammanfatta det i en enda mening så handlar det om vilket värde vi levererar till våra kunder och hur vi skapar lönsamhet genom att leverera den tjänsten, avslutar Kenneth Gvein.

– Strategiskt fokus avgörande
Digitalisering är ofta en nyckelfaktor när företag ska hitta nya vägar, säger Anders Daniel Brekke, strategisk rådgivare på Knowit Experience. Han har bland annat genomfört flera ”innovation camps” med ledningsgrupper hos Knowits kunder. – Det är viktigt att styrelsen delar verksamhetens strategiska fokus, påpekar Brekke och framhåller att effektivisering, tillväxt och transformation faktiskt är tre ganska olika strategiska fokus. Digitalisering kan skapa värde inom alla dessa fokusområden.

Alla möter en global måttstock
– De fem stora disruptörerna – Google, Amazon, Facebook, Apple och Microsoft – påverkar oss alla oavsett bransch. De sätter standarden för användarupplevelse, användarvänlighet och friktion. Det betyder att vi får en ny logik för affärsmodeller, tjänster, leveransmodeller och branschförståelse. Det går snabbare än någonsin att få en ny teknik accepterad av konsumenterna, men samtidigt är livslängden kortare. Det skapar en rad möjligheter och utmaningar. Hur kan unika data eller tekniker användas för att stärka kärnverksamheten? Hur påverkas detta av de fem stora? Ska man konkurrera med dem eller positionera sig för att få inflytande på plattformarna? Och i så fall – vilken plattform och vilken typ av inflytande? undrar Brekke.

– Oavsett vilken position man väljer bör man identifiera de möjligheter eller hot den medför. Det är mycket viktigare än avståndet till andra konkurrenter för hur väl man lyckas. Det är organisationernas förändringsförmåga, smidighet och hastighet som avgör om man lyckas positionera sig för att lösa kundens problem och skapa värde åt kunden.

Knowit har program för att bygga innovationsförmåga
Hur detta påverkar branschen/företaget eller affärsmodellen beror på de strategiska målen. – Jag uppmanar mina kunder att ställa sig frågan: ”Hur kan vi använda de fem stora disruptörerna för att synliggöra vår potential i fråga om tillväxt, värde, kanalalternativ, risk, samarbetspartner, start-ups och det egna ekosystemet?”

– Min enkla slutsats är att kulturen och människorna är de absolut viktigaste drivkrafterna för innovation och kunskapsdelning. Är man förändringsorienterad utvecklar man innovationsförmåga och så småningom även innovationskultur. På Knowit tror vi på differentiering, ingående kundkännedom och verklig innovationsvilja. För att leva upp till det kombinerar vi strategisk förståelse med resultatorienterad kommunikation och nya, ledande tekniska lösningar. -–Vi har utvecklat ett program för att skapa innovationsförmåga hos våra uppdragsgivare och håller möten med ledningsgrupper enligt ”train the trainer”-principen.

– Ta kontakt med oss om ni vill ha en genomgång av hur det här skulle fungera för er, säger Anders Daniel Brekke.

Digital affärsmodell
En modell som dels kopplar samman människor och företag, dels också kopplar samman dem med digital teknik som driver intäkter och effektivitet.

 

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen