En rad nya ansvarsområden som inte tidigare ingått i företagets marknadsorganisation syns numera ofta i rekryteringsannonserna. Detsamma gäller rollen som IT-chef.

Vi ser en trend där strategi, produkt, kanaler, kundupplevelse, prissättning, analys med mera förenas till ett stort – och alltmer sammankopplat – ansvarsområde. Som modellen nedan visar så är det i skärningspunkten mellan IT och marknad som vi bäst ”placerar” en CDO-roll.

I skärningspunkten mellan IT och marknadsföring hittar du den spännande CDO-rollen.

 

Jakten på den perfekta kandidaten

Tror du att ditt företag kan behöva en digital direktör, marknadschef, IT-chef, digital strateg eller marknadschef? Vad du än vill kalla rollen, eller tidigare kallade den, så är ett förtydligande av de interna behoven det första och viktigaste steget i processen. Det finns några saker att fundera på när man ska fastställa vad man letar efter och vad som är det digitala och affärsmässiga målet för företaget.

Utifrån min mångåriga erfarenhet från liknande roller i olika verksamheter skulle jag rekommendera att man tittar efter tio olika kvaliteter i jakten på en kandidat.

 

  1. Faktabaserad och datadriven

Beslut måste baseras på mer än erfarenhet och magkänsla. Med så mycket tillgängliga data måste beslut vara faktabaserade, även om magkänslan fortfarande är ett användbart komplement. Som CDO bör man vara en mästare på faktabaserad, datadriven analys.

 

  1. Nyfiken på verksamheten

För att en CDO ska lyckas måste hen vara nyfiken på verksamheten. Detta innebär att hen måste ägna tid åt att fundera ut hur verksamheten verkligen fungerar. Vilka är drivkrafterna för kostnad, intäkter och kundnöjdhet? Genom data och analysmodeller kan man bättre förstå verksamheten.

  1. Analytisk

En CDO måste inte vara den smartaste datagurun i företaget och behöver inte heller kunna bygga de mest sofistikerade modellerna, men hen måste förstå och uppskatta vad dessa människor gör och hur de gör det. Det skadar inte heller att kunna bygga några egna modeller inom ekonomi och marknadsföring för att visa att man förstår modellutvecklingsprocessen och hur dessa modeller realiseras.

 

  1. Fokuserad på verksamhetsvärde här och nu

Med tanke på omfattningen och komplexiteten när det gäller data i stora företag är det lätt att man hänger upp sig på den "stora bilden". Man ser helt enkelt på saker och ting utifrån ett alltför stort perspektiv. Som CDO måste man räkna ut vilket värde man kan leverera till företaget under nästa vecka, nästa månad och nästa kvartal – inte nästa år. Att arbeta mot ständiga leveranser, oavsett hur liten eller till synes obetydlig, kommer att stärka mandatet och leverera värde snabbare till resten av organisationen. Kontinuerliga mikroleveranser är viktigare än en årlig happening.

 

  1. Tänka strategiskt

Data och analys måste vara en viktig del av företagets strategi och dagliga taktiska verksamhet. Som CDO innebär det att man måste förstå strategin och räkna ut hur data och analyser kan användas (Business Intelligence) som instrument, inte bara för att uppnå utan också för att anpassa företagets strategi som en del av den digitala omvandlingen.

 

  1. Förändra med hjälp av data

Data, i kombination med analys, kan vara en källa till konflikt. Data kan eliminera föråldrade och långvariga antaganden som är felaktiga. Data avslöjar ofta obekväma sanningar, pekar på uppenbar ineffektivitet och avslöjar oförutsedda möjligheter. På så sätt kan en CDO bli en katalysator för innovativa processer och förändring.

 

  1. Bra på att kommunicera

De effektivaste CDO:erna är bra berättare. De fångar beslutsfattarnas uppmärksamhet genom att göra djärva uttalanden, med stöd av fakta som baseras på data, och med ett språk som såväl chefer som anställda och kunder kan förstå. Detta gäller både i sociala medier, inför människor och digitalt i en kunds användarupplevelse.

 

  1. Tekniskt kunnig

Som CDO får man inte skrämmas av teknikens komplexitet, utan man behöver förstå den. En CDO är inte nödvändigtvis den mest tekniska personen i teamet, men måste kunna ställa rätt frågor och förstå vad teknisk personal säger om teknik som handlar om plattformsval och metoder.

 

  1. Marknadsföringskompetens

En CDO bör vara väl bevandrad i användningen av digital marknadsföring och sökmotoroptimering (SEO) som verktyg, och hur marknadsföring ska ses i samband med kreativ innehållsutveckling utifrån dataanalyser och olika konverteringsoptimeringsåtgärder (CRO). Detta inkluderar även hur de största kanalerna fungerar på inköps- och designsidan, och hur man tar fram bra innehåll för att uppnå målen, samtidigt som rätt kundgrupper nås i sökmotorn.

 

     10.Bekväm med leveransutförande och projektledning

En CDO kommer att ansvara för digitala projektleveranser. Det finns en avsevärd komplexitet i tidslinjer, leveranser, milstolpar, budgetar och utförande av leveranser. En CDO måste förstå risker, potentiella fallgropar och kravspecifikation – både som projektledare och beställare.

 

360-gradersperspektiv

Sammanfattningsvis kan man säga att CDO-rollen bäst utförs med ett 360-gradersperspektiv där allt hänger ihop med allt. Man kan inte optimera marknadsföringen utan analys och insikt, man kan inte heller utveckla innehåll och kommunikation utan att veta vilken kommunikation man faktiskt ska utveckla och varför.

 

 

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen