Coronaviruset leder till enorm osäkerhet och radikala förändringar för de flesta företag. En av konsekvenserna är en massiv övergång från fysiska till digitala kontaktpunkter. På Knowit följer vi utvecklingen noga. Vi samlar kontinuerligt in information om hur Corona påverkar användningen av digitala kanaler och följer vilka åtgärder företag vidtar för att anpassa sig till situationen.

Vi har även tittat specifikt på vad som händer i Kina, där både kreativitet och digitala lösningar har haft en framträdande roll.

Så påverkas det digitala ekosystemet och åtgärder som kinesiska företag vidtar
Samtidigt som besöksnäringen, detaljhandeln och övriga verksamheter med fysisk kontakt har drabbats hårt, ökar näthandeln. I Kina har det skett en massiv ökning av onlinebeställningar av i synnerhet livsmedel och konsumtionsvaror. Kinesiska företag flyttar dessutom budgetar från fysisk detaljhandel till e-handel.

Även e-handeln står inför stora utmaningar inom produktion, logistik och frakt. På kort sikt får man räkna med utökade leveranstider. Samtidigt har situationen lett till nya innovativa lösningar inom kontaktlösa upphämtnings- och leveranstjänster i Kina.

Många kineser har varit tvungna att sätta sig i hemkarantän, vilket har lett till stora förändringar i befolkningens digitala vanor.  Enligt QuestMobile ökade tiden för användning av mobilt internet från 6,1 till 6,8 timmar runt det kinesiska nyåret, då miljontals arbetare satt i karantän. Men även traditionella medier har fått ett uppsving. Uppgifter från Nielsen visar att tv-tittandet ökade efter det kinesiska nyåret då det vanligen brukar minska kraftigt. Det går därför att förutse att streamingtjänsterna kan förvänta sig en kraftig uppgång.

Skapa fördelar under en krisperiod: Agera snabbt, tänk digitalt.
Erhåll fördelar på längre sikt. Människor tillbringar mer tid hemma och kommer att ha mer tid att konsumera digitalt innehåll. Vi kommer att se en ökad digital räckvidd och medieanvändning.

Säkerställ att ni erbjuder en bra digital kundtjänst och en bra e-handelsupplevelse. I kristider som denna tillkommer nya användargrupper som inte intuitivt förstår det som många andra ser som normalt.

Marknadsförare bör vara försiktiga med drastiska drag för att inte riskera att förlora sin ”Share of Voice”. Även om Google och Facebook förväntar sig en nedgång i annonsintäkterna, särskilt från branscher som besöksnäringen, detaljhandeln och evenemangsbranschen, är det möjligt att tänka strategiskt klokt här. Enligt Adweek kommer troligen de totala marknadsbudgetarna att minska, medan tv och digitala medier kan stärkas i takt med att efterfrågan på digitalt innehåll ökar.

För företag är detta ett bra tillfälle att bygga långsiktiga digitala relationer, och för många är detta ett tillfälle att utveckla bra digitalt innehåll till video, blogg och sociala medier. När konferenser och fysiska möten ställs in är det viktigt att tänka om och innovativt kring möten med kunder och samarbetspartner. Virtuella evenemang, onlinemöten, kurser online, webbseminarier och andra digitala interaktioner blir mycket viktiga. Det här kan innebära en möjlighet för företag som vet hur man utnyttjar detta och tänker kreativt kring digital interaktion.

Till toppen