Digitaliseringen bidrar till betydande förändringar i hur företagen genomför sina strategier. Trots en extrem förändringstakt mäter de flesta företag fortfarande sin framgång med samma KPI:er som förut. Konsultföretaget McKinsey pekade i januari 2019 på fyra punkter som karakteriserar de bästa företagen. De drog också slutsatsen att de allra flesta företag inte kommit så mycket längre än där de befann sig vid samma tidpunkt förra året. För att säkerställa framsteg och resultat är nyckelordet ”agil” eller ”smidig”.

Knowit arrangerade nyligen ett ledningsseminarium där vi presenterade två av våra egna kunder som går i bräschen. El- och mobilföretaget Fjordkraft, samt bostadskooperativet BOB. De ligger båda långt fram när det gäller att anta de framgångsfaktorer som vi behandlar här.

 

  1. Agilt förhållningssätt till strategi

Det första som skiljer de bästa från resten är den agila metoden. Det vill säga att de snabbt och flexibelt fattar beslut, utför och anpassar sina strategier. Vi kan kalla detta adaptiva verksamhetsmodeller i en digital värld. Sådana modeller är viktiga för företag som vill vara ”first movers” eller ”fast followers”.

Smidiga metoder reducerar reell risk och ökar kvaliteten genom inlärning och fortlöpande förändring. Prioriteringar kan förändras och ny kunskap tas med i beräkningen. Som regel förbättras också den ömsesidiga tilliten i denna process. Nya funktioner och ständigt förbättrad funktionalitet lanseras tidigt och skapar snabbt värde för användarna.

För att lyckas är det viktigt att involvera interna resurser i samarbetsprojekten för att kunna justera projektets omfattning under dess gång eftersom målet rör sig. Det betyder också att leverantören inte på konventionellt vis kan åta sig att leverera enligt den ursprungliga specifikationen. Leverantören kan dock åta sig att upprätthålla en viss kvalitetsnivå och leverera en viss mängd effektiva arbetstimmar i ett visst tempo. 

 

  1. Digitala plattformar och ekosystem

Det andra som karakteriserar de bästa är att de investerar mer i ekosystem, digitala produkter och verksamhetsmodeller. De utnyttjar de nya digitala ekosystemen, fokuserar all produktutveckling på nya digitala tjänster och funderar ständigt över hur de arbetar och sätter ihop sina värdekedjor. Vi vet att de digitala plattformarna har gjort det möjligt att skapa nya marknadsplatser genom att dela data och utnyttja nätverkseffekter i en omfattning som var otänkbart för några år sedan. Dessa plattformar raderar skillnaden mellan traditionella branscher och förändrar hur företag bedömer sina affärsmodeller, kundernas behov och vilka som nu är deras konkurrenter och samarbetspartners.

 

  1. Investeringsstrategi

Med tanke på den hastighet med vilken de digitala förändringarna sker och de utmaningar som företagen står inför för att hålla jämna steg med den organiska tillväxten är det inte konstigt att förvärv av relevanta företag är viktigt. Det är ändå förvånande att de bästa har en annan investeringsstrategi än resten. De investerar i både mogna företag, nya digitala uppstartsföretag och digitala färdigheter. Och de investerar relativt sett mer än företag som inte lyckas.

 

  1. Rekrytering och odling av digitala talanger

Kvalificerade digitala talanger är mycket efterfrågade, inte minst eftersom den digitala utvecklingen går snabbare än det finns resurser som faktiskt kan leverera. De bästa företagen i klassen strävar efter att lyckas med rekryteringen. Det gör de bland annat genom att avsätta en större del av arbetsstyrkan till digitala initiativ. Det visar sig också att en mer frekvent omfördelning av de digitala talangerna internt kännetecknar vinnarna i den digitala utvecklingen. Denna smidighet bidrar positivt till både de mest lukrativa digitala initiativen och hanteringen av företagets backlog. På så sätt uppnår de en bättre avvägning mellan resurser och strategier.

 

Ny definition av framgångmätning

En digital strategi måste anpassas till både de digitalt drivna förändringar som sker utanför företagets väggar och de som sker inom företaget. McKinsey rekommenderar företagen att se sin strategi som en färdplan för kontinuerliga förändringar, en levande organism som utvecklas i takt med sin omgivning. Trots en extrem förändringstakt mäter de flesta företag fortfarande sin framgång med samma KPI:er som förut. Vi ser att de bästa däremot är på väg bort från exempelvis marknadsandelar som ett mått. I dag kan företag fastställa nya standarder för att ange om de är ledande inom innovation och produktivitet, och om de går i bräschen när det gäller att anta ny digital teknik.

På Knowit ser vi nu att flera av våra kunder använder ”först på marknaden”, ”mest effektiva fabriken” och ”samarbete med andra företag i ett ekosystem” som indikatorer på deras framtida digitala framgångar.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen