Vill du veta mer?
Pernilla Vinneby
Affärsansvarig Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Under min tid som konsult har jag hört begreppet ”digital omvandling” fyllas med mycket olika innehåll. För mig är den digitala omvandlingen helt enkelt en konsekvens av det grundläggande förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Med hjälp av digitaliseringen kan vi matcha utbud och efterfrågan smartare, enklare, billigare och mer effektivt. Med hjälp av digitaliseringen kan vi effektivisera värdekedjor och sänka transaktionskostnaderna. Det gillar marknaden. 

Under de senaste åren har det dykt upp digitala jättar som Tesla, Amazon, Google, Facebook, AirBnB, Uber och Apple. Apple har på egen hand förändrat mobilbranschen, fotobranschen, musikbranschen och spelbranschen, och snart dominerar de även ”smarta hus”-branschen. Och vad du än sysslar med ska du ta dig en ordentlig funderare på vilka likheter det finns mellan din verksamhet och det de håller på med. Men att de här företagen har lyckats beror inte i första hand på att de byggts upp på digitala plattformar, utan på att de har nära relationer till sina kunder.

Internet of things – sakernas internet – är inte en fråga om teknik, det är ett eget ekosystem

Tekniken är bara ett stöd. På sikt är det ett nytt superinternet som kan bidra till att de globala klimatförändringarna inte ger upphov till flera miljarder klimatflyktingar de närmaste åren. Supernätet uppstår när ”kommunikationsnätet”, ”det digitaliserade energinätet” och ”transport- och logistiknätet” ses som en helhet. 

Digitaliseringen har gett oss den största sociologiska förändringen på många århundraden. Så sent som för 25 år sedan levde vi i en fysisk värld. Nu lever vi både i den fysiska och i den virtuella. I våra virtuella liv lämnar vi ifrån oss sju gånger så mycket data. Genom sammanlänkning gör sakernas internet det möjligt att effektivisera/öka produktiviteten i samhället så att vi minskar vår miljöpåverkan. Många anser faktiskt att det ger oss chansen att sätta punkt för den kolbaserade civilisationen och ställa om till en förnybar och hållbar civilisation. En minst sagt revolutionerande omställning.

Vilken strategi behöver man då egentligen?

Även i en alltmer automatiserad, datadriven, superuppkopplad digital värld behöver vi fortfarande mänsklig kontakt. I slutändan är dina kunder egentligen bara intresserade av sig själva och sina upplevelser. Då är det upp till er som företag att göra er relevanta, värdefulla och tillgängliga. Först då blir ni en del av kundens egen upplevelse. Det går inte att vara allt för alla, men man kan faktiskt uppfattas som väldigt viktig för några. Därför måste ni våga låta människor tycka till om er, våga exponera varumärket. Ditt varumärke är i grunden det som människor säger om dig när du själv inte är där. Det samtalet kan du påverka.

Harvard har kommit fram till vad som utmärker de företag som lyckas

Det världsberömda universitetet har forskat på företag i 20 olika branscher och hittat tre gemensamma nämnare hos de 250 mest framgångsrika företagen. De tre är ”unik identitet”, ”trovärdig storytelling” och en ”tydlig företagskultur”. Företag som vet och tydligt kommunicerar var de kommer ifrån, varför de är här och inte minst vart de är på väg kan bygga upp en kultur och en extern hejaklack som gör det attraktivt för kunder att välja dem och för kompetenta personer att söka sig dit.

Att lyckas digitalt är att prioritera verklig kundinsikt

Sätt kunden i centrum för affärsutvecklingen. Börja med själva kundupplevelsen och arbeta baklänges mot valet av teknik. Inte tvärtom. Och var inte rädd för att misslyckas. Experimentera. Gå ut på marknaden snabbt och låt verkliga kunder pröva produkten eller tjänsten. ”Fail quickly to learn fast”. Klarar man inte det blir man snabbt ett offer för digital darwinism när konsumenternas beteende förändras snabbare än företagets förmåga att utnyttja tekniken. För att klara det och verkligen förstå kunden är det viktigt att fokusera på hela kundresan, inte bara konkreta kontaktpunkter mellan företag och kund.

De digitala kundresorna är mer komplexa och sömlösa än någonsin

Målet är att följa den digitala kundresan ända fram till det fysiska köpet på snabbköpet. Helst vill vi vara kundresponsiva i mikroögonblicket. Tänk dig att du har en marknadsföringsbudget på 10 miljoner kronor. Vilka varumärkesstrategier kan hjälpa dig att nå kunden i realtid med personlig och relevant kommunikation på en mobilskärm? En ny generation marknadsförare växer fram. De jobbar inte på de traditionella byråerna. De jobbar på spännande hybridföretag där marknadsföring och teknik smälter samman och där dataanalys och statistiska beräkningar stödjer kundernas marknadsföringsstrategier. Företagens kostnader för kreativ utveckling och annonsutrymme i medier sjunker, medan relationen till användarna blir den avgörande kärnkompetensen. Företagsledare bör fråga sig om deras marknadsföring kan följa den digitala kundresan, förstå data, optimera utifrån nya insikter och utarbeta en effektiv strategi.

Om du ska lyckas i en digital värld är det här alltså din strategi:

  • Lär känna dina kunder ordentligt. Det kräver verklig kundinsikt. Inte bara förmodad eller upplevd kundinsikt, utan faktisk kundinsikt.
  • Se till att få din berättelse på plats. Identitet, storytelling och företagskultur ska vara en av dina viktigaste tillgångar.
  • Kom med nya idéer. Idéer som låter utbud och efterfrågan mötas smartare, enklare och billigare – mer effektivt.
  • En sak är säker: digitaliseringen kommer att fortsätta slå ut alla som väljer att strunta i den, medan den belönar de nyfikna, de som vågar tänka nytt och annorlunda. Det är med andra ord bara att glädja sig!

Ta en morgonfika med någon av våra experter och utmana oss att hitta sätt att förbättra dina kritiska affärsprocesser.

Till toppen