Vi har länge vetat att upplösningen av västvärldens hegemoni är i full gång, och att den ekonomiska tyngdpunkten är på väg att flyttas till Asien. 40 år av enorm ekonomisk tillväxt har lyft hundratals miljoner kineser ur fattigdom och gjort Kina till världens näst största ekonomi.

Kina utvecklas i en imponerande takt i en tid då digitaliseringen är avgörande för den ekonomiska tillväxten. Kina har med en befolkning på 1,4 miljarder människor från 1989 till 2018 haft en årlig tillväxttakt på helt galna 9 procent i genomsnitt. Det har gjort att nio av de 20 största internetföretagen i världen nu är kinesiska. I jämförelse har den årliga tillväxten i Norge legat på 2,3 procent under samma period. Men det finns en stor skillnad mellan att förstå den kinesiska tillväxten teoretiskt, och faktiskt se resultaten och prioriteringarna i praktiken.


För att vara relevant som ledare i den starka brytningstid vi lever i nu krävs nyfikenhet och modet att lära av de bästa. 2016 reste jag med ledningsgruppen till Silicon Valley, och nu föll det sig naturligt att åka till Kina (och Hongkong).

Här är mina åtta första reflektioner efter åtta dagar i Kina:

 

  1. Ett helt annat perspektiv på tempo

Det som kanske gjorde störst intryck på mig var det galna tempot i de företag vi träffade. De sade också det rakt ut – det som tar er ett år i Europa tar oss två månader. I kombination med en förmåga att sätta upp mycket ambitiösa mål sätter det sina spår. Kineserna har fått en unik konkurrensdynamik som driver städer och företag framåt i blixtrande fart.

Ett exempel är Alipay (med 800 miljoner användare) som har som mål att ha 2 miljarder användare i 2020. Ett företag som ännu inte har fyllt 15 år. En annan är Scenzhen, Kinas svar på Silicon Valley, som 1979 var en sömnig fiskeby med några tusen invånare. I dag bor det nio miljoner i staden på gränsen till Hongkong.

De företag vi träffade uttryckte att de använder mycket mindre tid på planering än västerländska företag. När målet är klart sätter de igång och löser hellre utmaningar och korrigerar kursen under gång.

Medan Kina bygger infrastruktur, städer och företag i en häpnadsväckande takt lägger vi här hemma flera år på att diskutera regionala reformer och sammanslagning av kommuner. Jag känner en djup oro å den norska konkurrenskraftens vägnar. Förstår vi verkligen hur lite tid vi har?

 

  1. Nära samarbete mellan företag och myndigheter   

Även om Kina har ett marknadsorienterat förhållningssätt är Kinas och Hongkongs myndigheter långt ifrån passiva.

Kina har ambitionen att bli världsledande inom artificiell intelligens före 2030. Och de har avsatt massiva resurser för att nå målet. I Hongkong bidrar myndigheterna mycket aktivt till att uppnå ambitionen att bli centrum för innovation och teknik i Asien.

Oavsett om vi besökte Cyberport med 1 000 FinTech-företag eller Invest Hong Kong fanns myndigheterna bakom initiativen. Initiativ för att säkerställa att akademiska kunskaper, talang och kapital knyts samman för att skapa nya framåtblickande företag. Den privata industrin och staten hjälper varandra på ett sätt som skulle ha varit otänkbart i de flesta andra delar av världen.

Näringsministern arbetar just nu med en genomgång i Norge. Syftet med genomgången är att få mest möjliga värdeskapande och lönsamma arbetsplatser av de pengar som kanaliseras genom politiska åtgärder. Det är absolut nödvändigt, och jag är övertygad om att det måste mynna ut i en mycket mer praktisk och målinriktad hållning. Dessutom måste medlen kanaliseras så att de underlättar för företagen att komma ut på den internationella marknaden.

 

  1. Kraften i artificiell intelligens (AI)

På resan såg vi många exempel på hur artificiell intelligens kommer att effektivisera vår vardag och vara avgörande för ekonomisk tillväxt framöver. Som ett exempel använder nu 200 miljoner kineser en onlinehälsoplattform – Ping An Good Doctor. Via plattformen ges en halv miljon konsultationer varje dag baserat på artificiell intelligens. Användare delar sina symptom och får sin diagnos baserad på artificiell intelligens. Sedan får de hem medicin till dörren inom en timme.

Intrycket av resan gör mig ganska säker på att vi som nation och företag måste investera betydligt mer riktat i artificiell intelligens under de kommande åren. Samtidigt som både myndigheter och företag bör vara medvetna om de negativa aspekterna av tekniken. Vi behöver en mycket större överblick över de etiska utmaningar som kommer med artificiell intelligens. Den framtida exploateringen av artificiell intelligens och dess framgång hänger nära samman med hur väl vi som samhälle hanterar problemet. 

Elon Musk slog fast för inte så länge sen:

I’m really quite close to the cutting edge in AI and it scares the hell out of me. It’s capable of vastly more than almost anyone knows. And the rate of improvement is exponential. … We have to figure out some way to ensure that the advent of digital superintelligence is one which is symbiotic with humanity. I think that’s the single biggest existential crisis that we face, and the most pressing one. … Mark my words, AI is far more dangerous than nukes.

 

  1. 5G kommer att öka farten

I Kina finns det stora förväntningar på att 5G-nätet ytterligare kommer att påskynda digitaliseringen. Vi närmar oss ett samhälle där allt och alla är sammankopplade via internet. Ett nät baserat på 5G-teknik innebär supersnabb uppkoppling, bra täckning, mycket höga hastigheter och tillgång till webben överallt hela tiden. Den korta responstiden öppnar upp en helt ny värld av möjligheter när det kommer till saker som VR (virtuell verklighet) och andra realtidstjänster. Det är svårt att peka på vilka förändringar och möjligheter detta kommer att leda till, men jag är övertygad om att det kommer att betyda en hel del.

Telenor är redan igång med tester och kommer att vara redo 2020. Det ger en möjlighet till digitalisering inom nya områden som vi måste utnyttja om vi ska hänga med.

 

  1. Alla åt samma håll

Vi vet alla att stora system med många tusen anställda snabbt kan bli tröga och byråkratiska. Hur kan det då vara så att ett företag som Huawei med 180 000 anställda utvecklas i ett rekordtempo på ständigt nya marknader? Hur kan det komma sig att de är i färd med att konkurrera ut de andra leverantörerna på 5G med kvalitet/pris? Varför har de på några få år tagit steget upp i ledning när det gäller utveckling av mobiltelefoner?

Jag tror att svaret ligger i en enorm vilja att investera i forskning och utveckling (15 % årligen av omsättningen) samt ett mycket målinriktat arbete med organisationskulturen. Alla företag vi träffade imponerade på oss med ett mycket systematiskt arbete med företagets organisationskultur. Detta för att säkerställa att alla anställda drog åt samma håll. Ingenting lämnades åt slumpen, oavsett om det var resultatmätning, berättande eller introduktion av nya medarbetare.

Alibaba som i år fyller 20 år har ett eget ”historiskt museum” på sitt campus med över 20 000 anställda. Museet berättar historien om den värdegrund som gjort företaget till ett av de största i världen. Hos Huawei var berättelsen också central när det gäller att definiera vilka de är och vad som är viktigt. De svarta svanar som simmar på sjöarna på campus ska symbolisera behovet av att alltid arbeta hårt och målinriktat för att kunna hantera oväntade händelser och framtida utmaningar. Ett dedikerat team av forskare hade också den enda uppgiften att kartlägga vad som potentiellt skulle kunna orsaka att Huawei går omkull.  

Det riktade jobbet med en strömlinjeformad prestationskultur gör att jätteföretag som Alibaba eller Huawei framstår som imponerande snabba och mycket innovativa.

 

  1. Kampen om talangen

Det finns få platser där skillnaden mellan de bästa och de näst bästa är större än inom teknikområdet. Kineserna är på väg att dominera på de bästa universiteten i väst. På MIT, Harvard och Oxford uppgår nu andelen kineser av antalet internationella studenter till hela 24, 20 respektive 12 procent. Utöver detta ökar intresset snabbt från nyutexaminerade västerländska studenter att arbeta i Asien när de ser att tyngdpunkten i världen förflyttar sig.

En chef på StartupSalat (FinTech Hub) fick frågan från en i ledningsgruppen om vad som skiljer Europa från Scenzhen. Hon svarade snabbt och lite undrande: ”Europa är ju ett trevligt ställe att åka på semester till eller gifta sig i, men du åker inte dit för att jobba om du vill förändra världen.”

Ett svar jag kommer att minnas länge. Jag är övertygad om att det är så att Sparbanken Vest över tid inte blir bättre än den attraktionskraft vi har när det gäller att locka till oss de bästa hjärnorna. Så kommer det också att vara för länder och regioner.

 

  1. På väg mot en digital diktatur?

Det är omöjligt att inte kommentera bristen på integritet i Kina. Detta gjorde ett stort intryck.

På många sätt är Kina på väg mot en digital diktatur där medborgarna, med hjälp av massiv insamling av alla typer av data, bedöms utifrån ett socialt betygssystem. De system som införs liknar dataspel genom att de sorterar in invånarna i åtta olika kategorier från ”AAA” till ”D” – opålitlig. Men till skillnad från spelvärlden är konsekvenserna för kineserna högst verkliga.

För oss verkar detta skrämmande och är svårt att ta in. Städer som Beijing ska nu vara 100 procent täckt med kameror och myndigheterna känner igen medborgarna med hjälp av gång- och ansiktsigenkänning. Om du går mot rött får du efteråt en bot på din telefon, och du får sänkt ”invånarbetyg”.

Medan vi talar om integritet talar de om ett säkrare och mer rättvist samhälle. Det råder ingen tvekan om att övervakningen och den omfattande datainsamlingen leder till bättre kreditbeslut, lägre kriminalitet och ökad produktivitet. Det vi fick veta gjorde oss mycket oroliga, men att döma av de svar vi fick verkar det inte som att detta är ett stort problem för invånarna. Det verkade helt enkelt som att de var vana vid att övervakas. Skillnaden var just att nu var övervakningen digital.

 

  1. Kundorienterade som få

En röd tråd hos alla vi besökte var ett enormt engagemang för att lösa kundernas problem och sätta kunden i centrum. Vi mottogs med gästfrihet och en förmåga att bygga relationer som jag tror att vi kan lära oss mycket av. Det var också spännande att höra hur de skickade ut nyutexaminerade för att arbeta med kunder tidigt i karriären. På Huawei (som har över 50 procent av sin omsättning utanför Kina) placerades nyutexaminerade utomlands för att få kunderfarenhet. Lyckades de på två marknader befordrades de till andra ledarroller. Fokus och vilja att ge chefer kundinriktade erfarenheter och insikter tror jag är smart.

På planet hem är jag full av ny inspiration men också fylld av en inre oro. En oro för att vi i Norge är så långt från den hunger vi såg i Kina. En hunger som handlar om att ta positionen som den ledande nationen i världen när det gäller det som är avgörande för framtida välstånd – innovation och digitalisering.

Oljan och den kloka förvaltningen av våra gemensamma värderingar har gjort det möjligt för oss att få vara med om en fantastisk utveckling som nation. Men det har också gjort att vi inte kan skryta med den hunger och förändringsvilja som 1,4 miljarder kineser har.

En av de två grundarna av Intel har sagt det exakt:

Success breeds complacency. Complacency breeds failure. Only the paranoid survive.
Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen