Investor Relations

Investor Relations innehåller information om
Knowit AB riktat till aktieägare, investerare,
analytiker och andra intressenter. 

Per Wallentin

Vd har ordet

2022 blev ett, på många sätt, speciellt år för oss på Knowit. Efterfrågan på specialistkompetens för att utveckla företags digitala strategier, affärsmodeller och kundupplevelser var hög och vi har vuxit kraftigt både organiskt och via förvärv under god lönsamhet. Samtidigt har osäkerheten i omvärlden ökat gradvis under året och vi befinner oss i en marknad som utmanar både oss och våra kunder på ett helt annat sätt än för ett år sedan.

För oss på Knowit handlar framtiden om att fortsätta stötta företag, organisationer och myndigheter i sin digitaliseringsresa – där cybersäkerhet, digitalisering och teknikutveckling som skyndar på omställningen till ett hållbart samhälle ligger högt på både vår och våra kunders agenda.

ferrie wheel

Vision, affärsidé & strategi

Vår vision och strategi är en integrerad del av vår affärsmodell. Upptäck hur vi skapar värde för våra kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort.

Female Knowit employee smiling

Rapporter & presentationer

Här hittar du delårsrapporter, webbsändningar och presentationer. Du hittar även årsredovisningar från och med 2007.

two people walking and talking in a park

Bolagsförvärv

Upptäck våra viktigaste förvärv genom åren.

Diagram och grafer ur årsredovisningen

Finansiell information

I den här sektionen hittar du Knowits flerårsöversikt som visar hur ett antal nyckeltal har förändrats över tid.

Lake and road in Finland

Emissioner & prospekt

Här hittar du information om Knowits pågående eller genomförda emissioner.

green palm leaves on pink background

Bolagsstyrning

Här hittar du allt ifrån bolagsstyrningsrapporter och bolagsordning till information om bolagsstämma, styrelse, koncernledning och revisorer.

Finansiell kalender

8
feb
7:30

Bokslutskommuniké 2023

2024 feb 08
12
apr
10:00

Publicering Årsredovisning 2023

2024 apr 12
3
maj
7:30

Delårsrapport januari-mars 2024

2024 maj 03
3
maj
13:00

Årsstämma 2024

2024 maj 03
19
jul
7:30

Delårsrapport januari-juni 2024

2024 jul 19
25
okt
7:30

Delårsrapport januari-september 2024

2024 okt 25
7
feb
7:30

Bokslutskommuniké 2024

2025 feb 07

Pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden

Få regelbundna uppdateringar från Knowit. Ange din e-postadress.

Du kommer nu få löpande pressmeddelanden till din inbox.

Tyvärr gick något fel! Försöka gärna igen senare.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen