Investor Relations

Investor Relations innehåller information om
Knowit AB riktat till aktieägare, investerare,
analytiker och andra intressenter. 

Per Wallentin

Vd har ordet

För helåret 2020 ökar Knowit både omsättning, resultat och marginal, trots den påverkan covid-19 har haft på hela samhället och på Knowit. Det är sjunde året i rad som vi gör ett bättre resultat än året innan. Vi har visat att vi har förmåga att snabbt ställa om verksamheten efter nya förutsättningar och upprätthålla kundleveranser på distans. Förvärvet av Creuna stärker också vår position på marknaden ytterligare.

ferrie wheel

Vision, strategi & affärsmodell

Vår vision och strategi är en integrerad del av vår affärsmodell. Upptäck hur vi skapar värde för våra kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort.

knowit investment case

Investment case

Ett stabilt företag på en stark marknad, historiskt god tillväxt och en attraktiv företagskultur. Här lyfter vi fram fem skäl att investera i Knowit.

Female Knowit employee smiling

Rapporter & presentationer

Här hittar du delårsrapporter, webbsändningar och presentationer. Du hittar även årsredovisningar från och med 2007.

two people holding hands

Bolagsförvärv

Upptäck våra viktigaste förvärv genom åren.

Diagram och grafer ur årsredovisningen

Finansiell information

I den här sektionen hittar du Knowits flerårsöversikt som visar hur ett antal nyckeltal har förändrats över tid.

Smiling man using smart phone

Emissioner & prospekt

Här hittar du information om Knowits pågående eller genomförda emissioner.

green palm leaves on pink background

Bolagsstyrning

Här hittar du allt ifrån bolagsstyrningsrapporter och bolagsordning till information om bolagsstämma, styrelse, koncernledning och revisorer.

Finansiell kalender

22
sep
7:30

Tyst period, Q3 2021, 22 september–22 oktober

2021 sep 22
22
okt
7:30

Delårsrapport januari-september 2021

2021 okt 22
5
jan
7:30

Tyst period, Bokslutskommuniké 2021, 5 januari–4 februari

2022 jan 05
4
feb
7:30

Bokslutskommuniké 2021

2022 feb 04

Pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden

Få regelbundna uppdateringar från Knowit. Ange din e-postadress.

Du kommer nu få löpande pressmeddelanden till din inbox.

Tyvärr gick något fel! Försöka gärna igen senare.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Kommunikationschef
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen