Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Aktieutdelning & utdelningspolicy

Här hittar du information om Knowits utdelningspolicy, aktieutdelning och utdelningshistorik.

Utdelningspolicy

Styrelsen har antagit en utdelningspolicy där ambitionen är att utdelningen ska uppgå till 40-60 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen ska reflektera styrelsens uppfattning om den förväntade marknadsutvecklingen samt bolagets strategi för tillväxt.

Förslag till utdelning 

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning uppgående till 5,20 (7,50) SEK per aktie, totalt 142,2 (205,6) MSEK motsvarande cirka 59 procent (52) av årets nettovinst. Utbetalningen av utdelningen kommer att ske vid två tillfällen under året. Styrelsens förslag innebär således en utdelning om 2,60 SEK per aktie med planerad avstämningsdag den 7 maj 2024 och 2,60 SEK per aktie med planerad avstämningsdag den 18 november 2024.


Aktieutdelning

 20162017201820192020202120222023
Till Knowit AB:s aktieägare61,378,592,5114,3-*139,0191,9205,6
Lämnad utdelning72,182,899,1122,98,4152,0204,1217,8

 

* Styrelsen drog tillbaka sitt förslag på utdelning för räkenskapsår 2019 om 6,40 SEK per aktie. Beslutet fattades för att prioritera bolagets finansiella stabilitet med bakgrund av det osäkra läget gällande pandemin covid-19.


Se mer om Knowitaktien

Aktiegraf

Data per aktie

Aktiekapitalets utveckling

Aktienyckeltal

Aktiefördelning

Aktieutdelning & utdelningspolicy 

Analytiker 


Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Annika Billberg

Investor Relations

Christina Johansson

Head of Communications