Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Aktienyckeltal

Här hittar du nyckeltal för Knowitaktien.

Aktienyckeltal från Knowits Årsredovisning 2023

Vid verksamhetsårets utgång var aktiekursen 156,60 (203,80) SEK vilket motsvarar ett sammanlagt börsvärde på 4 283 (5 586) MSEK.

Under året minskade aktiekursen med 24 procent, vilket kan jämföras med Nasdaq OMX Stockholm PI som ökade med 13 procent och OMX Stockholm Technology PI som ökade med 9 procent.

Den högsta betalkursen under verksamhetsåret noterades den 19 april och var 238,00 (375,00) SEK medan den lägsta noterades den 24 oktober och var 120,40 (196,20) SEK.

Under verksamhetsåret omsattes 12,6 (9,4) miljoner Knowit-aktier på Stockholmsbörsen, vilket motsvarar 50 248 (36 979) aktier per börsdag. Omsatt antal aktier motsvarar 46,1 (34,3) procent av det totala antalet aktier vid årets utgång.

Aktien handlades på samtliga av börsens handelsdagar.


Se mer om Knowitaktien

Aktiegraf

Data per aktie

Aktiekapitalets utveckling

Aktienyckeltal

Aktiefördelning

Aktieutdelning & utdelningspolicy 

Analytiker 


Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Annika Billberg

Investor Relations

Christina Johansson

Head of Communications