Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Data per aktie

Tabellen visar data och nyckeltal relaterade till Knowitaktien, till exempel P/E-tal och utdelning per aktie.

Data per aktie

Data per aktie2023*)202220212020
2019
20182017201620152014
Antal aktier på balansdagen,
tusental, före utspädning
27 34927 40927 40919 65219 25419 25419 13918 91418 38918 389
Antal aktier på balansdagen tusental,
efter utspädning
27 34927 40927 40919 65219 25419 25419 13918 91418 38918 389
Genomsnittligt antal akter, tusental,
före utspädning
27 40227 40923 72619 28019 25419 19119 02818 71618 38918 097
Genomsnittligt antal akter, tusental,
efter utspädning
27 40227 40923 72619 28019 25419 19119 02818 71618 38918 097
Resultat per aktie, SEK,
före utspädning
8,7414,0512,2412,9612,0611,6210,227,394,582,83
Resultat per aktie, SEK, 
efter utspädning
8,7414,0512,2412,9612,0611,6210,227,394,582,83
Eget kapital per aktie, SEK,
före utspädning
151,78152,74141,7377,9063,6356,6849,0544,1540,1842,79
Eget kapital per aktie, SEK,
efter utspädning
151,78152,74141,7377,9063,6356,6849,0544.1540,1842,79
Kassaflöde per aktie, SEK,
före utspädning
-13,99-13,277,4820,764,354,813,111.55-4,54-0,76
Kassaflöde per aktie, SEK, 
efter utspädning
-13,99-13,277,4820,764,354,813,111.55-4,54-0,76
Utdelning per aktie, SEK5,201)7,507,007,000,00 2)5,804,753,753,253,25
Aktiekurs på balansdagen, SEK156,60203,80375,50311,50208,50153,60115,5089,7556,5055,00
P/E-tal, ggr17,914,530,724,017,313,215,212,112,319,4

 

*) Efter hänsyn tagen till 60 000 återköpta aktier.    

1) Föreslagen utdelning

2) Styrelsen drar tillbaka sitt förslag på utdelning för räkenskapsår 2019 om 6,40 SEK per aktie. Beslutet är fattat för att prioritera bolagets finansiella stabilitet med bakgrund av det osäkra läget gällande pandemin covid-19.


Se mer om Knowitaktien

Aktiegraf

Data per aktie

Aktiekapitalets utveckling

Aktienyckeltal

Aktiefördelning

Aktieutdelning & utdelningspolicy 

Analytiker 


Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Annika Billberg

Investor Relations

Christina Johansson

Head of Communications