Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Investment case: Fyra skäl att investera i Knowit

Att investera i Knowit innebär att du som investerare delar en tro på ett framtida digitaliserat och hållbart samhälle med oss.

För företag och organisationer handlar digitalisering om att ställa om gamla affärsmodeller, processer och strukturer. Ett arbete som tar tid, kräver stor förmåga till innovation och som fortgår oavsett konjunkturläge. Vi vet inte idag exakt hur framtidens lösningar för exempelvis industri, handel eller vård ser ut. Men vi vet att alla delar av samhället måste förändras för att vi ska kunna leva hållbart i framtiden.

1. Megatrender driver behovet av digitalisering

Samhället präglas av den snabba utvecklingen inom AI och behovet av att koppla samman innovation och hållbarhet genom digitalisering. Därtill förväntas cyberhoten öka samtidigt som geopolitiska faktorer i vår omvärld medför stora förändringar. I en tid av inflation, stigande räntor och minskad konsumtion efterfrågar nordiska företag specialistkompetens inom digitalisering, om än med större försiktighet i en svagare konjunktur.


2. Knowit har en innovativ och attraktiv företagskultur som attraherar de bästa talangerna

När tiderna blir kärvare tenderar människor att söka sig till större och tryggare alternativ, vilket innebär att Knowit kan behålla kompetens och fortsätta att ligga i framkant. Under flera år har Knowit placerat sig högt när employerbrandingföretag som Universum och andra rankar de mest åtråvärda arbetsplatserna.


3. Knowit har en lång historia av god tillväxt, resultat och direktavkastning

Att utveckla och växa verksamheten under lönsamhet är prioriterat för oss på Knowit. Sedan 2005 har Knowit varje år ökat omsättningen och om än med ett lägre EBITA i en svagare konjunktur 2023. Under året kunde Knowit även visa viss tillväxt, tack vare en stark marknadsposition och lyckade förvärv kombinerat med stark organisk tillväxt under flera år. Vårt mål är att ge våra ägare en årlig utdelning om 40–60 procent av resultatet.


4. Knowits lösningar bidrar till ett hållbart och mänskligt samhälle

För Knowit handlar hållbart företagande om att skapa långsiktigt värde för våra intressenter. Under 2023 har Knowit arbetat intensivt med förberedelser för att möta både de krav och de möjligheter som kommer med EUs hållbarhetsagenda och nya direktiv, CSRD. Under året har ett flertal initiativ tagits för att stärka Knowits bidrag till den hållbara omställningen, både internt på Knowit och genom att stötta kunder i deras digitala transformation.


Se våra mål & utfall

Knowits finansiella mål i kombination med hållbarhetsmålen säkerställer att Knowit styr mot en långsiktigt lönsam och hållbar tillväxt.

Finansiella mål, hållbarhetsmål & utfall


Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Annika Billberg

Investor Relations

Christina Johansson

Head of Communications