Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit & EcoOnline ingår partnerskap för att effektivisera ESG-efterlevnad i Norden

ICKE REGULATORISKA

EcoOnline, en ledande leverantör av mjukvara för ESG, EHS och kemikaliesäkerhet, och Knowit ingår ett strategiskt partnerskap för att hjälpa företag i hela Norden att digitalisera sina hållbarhetsresor.

Detta samarbete kommer att stärka nordiska verksamheters hållbarhetsinitiativ i hela värdekedjan och lösningen som erbjuds uppfyller EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Lösningen är skräddarsydd för att möta behoven hos både medelstora och stora företag samt är utformad för att underlätta den omfattande ESG-hanteringen: datainsamlingen och rapporteringen.

Ett strategiskt partnerskap inom hållbarhetsområdet

Med cirka 45 000 företag som måste följa ESRS-standarden (European Sustainability Reporting Standards) de kommande tre åren är det viktigt att effektivisera rapporteringsprocessen för att se till att underlagen är revisionsklara. Partnerskapet erbjuder en komplett lösning för CSRD-efterlevnad, inklusive dubbel väsentlighetsanalys, automatisering av data, redovisning av växthusgaser och omfattande underlag för rapportering för klimatbokslut.

"Genom att integrera de bästa digitala lösningarna med ledande konsulttjänster levererar EcoOnline och Knowit verkligt affärsvärde för våra nordiska kunder. Våra kunder kan arbeta mer effektivt, uppfylla sina skyldigheter när det gäller lagefterlevnad och uppnå sina hållbarhetsmål", kommenterar Gareth Palmer, SVP Channel Partnerships & Alliances, EcoOnline. "Vårt partnerskap skapar nya möjligheter för samarbete och ger oss ökad marknadsnärvaro inom alla branscher i Norden."

Stärkt systemstöd med funktionalitet i fokus kombinerat med expertkunskap

EcoOnlines ESG-plattform uppskattas för sin användarvänlighet, transparenta beräkningar, omfattande data av emissionsfaktorer och den höga kompetensen hos sitt utvecklarteam, som anpassar plattformen till olika standarder. EcoOnline har nyligen lanserat en specifik mjukvarulösning för CSRD, och stärker sitt marknadserbjudande till verksamheter som behöver systemstöd för hållbarhetsrapportering och lagefterlevnad. 

Knowits konsulttjänster kompletterar EcoOnlines mjukvarulösningar genom att erbjuda expertis inom standarder, rapporteringspraxis och digital transformation. Knowits tjänster omfattar hela hållbarhetsresan som företagen i Norden nu måste göra. Det innebär strategier kring datainsamling, CSRD-implementering och dubbel väsentlighetsanalys till fastställande av miljö- och hållbarhetsmål, utveckling av handlingsplaner för klimat- och miljöprojekt, konsekvensanalys och rådgivningstjänster om transformation och implementering.

Carl Lindesvärd, senior hållbarhetsspecialist på Knowit, tillägger: "Knowits partnerskap med EcoOnline stärker vårt digitala erbjudande och adderar viktiga verktyg till våra kunders systemstöd för att möta de ökande kraven på transparens och precision i hållbarhetsrapportering och hantering av data. Vi är glada över att samarbeta och att hjälpa våra kunder att navigera rätt i komplexiteten inom ESG-rapportering." 

Kommande evenemang: 27 juni i Almedalen

Den 27 juni, under Almedalen i Visby, Gotland, bjuder Knowit in till ett panelsamtal med titeln "Varför hållbarhetsdata har blivit affärskritiskt och hur CSRD förändrar företagens affärsmodell". Det här panelsamtalet kommer att ge insikter hur företag behöver utveckla sin datahantering och sina affärsmodeller samt skapa kunskap för de utmaningar och krav  på hur programvaruleverantörer kan integreras i det föränderliga landskapet kring lagkrav och standarder. EcoOnline deltar på detta panelsamtal i Almedalen. 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta mig!

Signe Mörner

Erbjudandeansvarig