Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

KANTHAL

Strategi för att leda grön omställning och en tydlig positionering

INDUSTRI

Hållbarhet är en kritisk samhällsfråga och inte minst en affärsstrategi. Kanthal har tillsammans med Knowit sett över hur de kan förtydliga sitt bidrag till en grön omställning genom en tydligare positionering på den industriella marknaden. Med en tydlig handlingsplan och vision kan de driva förändring och positionera sig som hållbarhetsledare.

En tydlig position som visar värdet

Alleima-företaget Kanthal är ett världsledande varumärke för produkter och tjänster inom industriell värmeteknik och motståndsmaterial. Genom bland annat elektrifiering av industriella processer hjälper de sina kunder att effektivisera produktion och att minska klimatutsläpp. 

Kanthals sortiment erbjuder stora möjligheter på marknaden för en minskning av utsläpp inom industrier, något som de såg ett behov av att förtydliga. I samarbete med Knowit har de arbetat fram en tydlig positionering som syftar till att stärka marknadspositionen, värdeerbjudandet och tillväxten.


Definition av hållbara fördelar

För att identifiera innebörden av Kanthal som hållbarhetsledare användes ett hållbarhetsramverk som grundas i flera dimensioner, dels ett flertal områden för hållbarhet, dels företagets nuvarande och önskade positionering. Med stöd i ramverket och kartläggningen kunde vi tydligt identifiera innebörden och vad som krävs för att vara marknadsledande inom respektive område. Strategin för Kanthal tar därför utgångspunkt i deras konkurrensfördelar som återfinns inom klimat, cirkularitet och kommersialisering.

Marknadspositionen påverkas också av marknaden för industribolag och Kanthals förmågor, vilket inneburit analyser av såväl externa som interna faktorer, best practices och gemensamma workshops. Med en samlad bild av kommersiella, operationella och hållbara förmågor har vi definierat Kanthals förutsättningar att generera större värde av sitt hållbarhetsarbete.

Knowit har hjälpt oss att skapa förståelse och skärpa vår position kring hållbarhet och bryta ner komplexiteten till tydliga handlingsområden. Det inkluderande arbetssättet var samtidigt en stark intern mobilisering och la grunden till en förnyad hållbarhetsidentitet.


Nicolai Schaaf, Sustainability manager

Kanthal


Plan för en tydlig positionering

Resultatet av arbetet mynnade ut i en plan för olika strategiska områden som skapar förutsättningar för en tydlig positionering som hållbarhetsledare. Varje område har tydligt prioriterade aktiviteter och förmågor som Kanthal arbetar vidare med för att skapa en förflyttning från nuläge till önskat läge.

För att lyckas med förändringsresan behövs en kombination av interna och externa aktiviteter som förstärker positioneringen och ökar kännedomen om Kanthals hållbara värden som leverantör.


Så bidrar lösningen till Agenda 2030

Bidrag till mål 9: Genom att utveckla Kanthals hållbarhetsstrategi bidrog projektet till mål 9 i FN:s handlingsplan för Agenda 2030. I projektet och strategin definierades aktiviteter som syftar till att öka cirkulariteten och minska utsläppen i Kanthals egen verksamhet samt produktion.


Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Johanna Murby

Erbjudandeansvarig