Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Hållbarhetstjänster

Grön omställning, nå hållbarhetsmålen eller få till den där hållbarhetsredovisningen. Hållbarhet är sedan länge en självklar del i allt vi gör. Vi hjälper dig med de utmaningar du står inför.

Utvalda samarbeten vi är stolta över:

Slide 1 of 1

Data

Automation av din hållbarhetsdata möjliggör effektiv insamling och analys av miljörelaterad information, främjar långsiktigt hållbara beslut och framtidssäkrar ditt företag.

Omställning

Företag som arbetar aktivt med att ställa om sin verksamhet genom att implementera en hållbarhetsstrategi i alla delar av organisation kommer bidra till ett hållbart samhälle genom ett långsiktigt miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Expertis

Idag är det avgörande för alla företag att skapa rätt förutsättningar för att snabbt och säkert kunna anpassa sin affärsmodell efter skiftande klimatförhållanden och ständigt föränderliga regulatoriska krav. Samtidigt behöver organisationer bygga upp en stark erfarenhet och expertis inom hållbarhetsområdet för att förbli relevanta över tid.

Hållbarhetskompetens för framtidens organisationer

För att möta ökade krav från lagstiftning, regelverk, anställda, kunder och ägare behöver organisationer öka sin kompetens, samarbeta mer och aktivt anpassa sig till klimat- och hållbarhetskrav. Knowit har spetskompetens kopplat till krav och regelverk samt erfarenhet av processledning, implementation och förändringsarbete inom hållbarhet och digitalisering.

Klimatberäkningar och klimatstrategi

Klimatstrategier bör baseras på högkvalitativa data. Först med bra klimatdata, beräkningar och väl utformade klimatanalyser kan strategiska beslut fattas. Knowit bistår i samtliga delar av klimatarbetet, från strategi till konkreta data via etablerade metoder som LCA, GHGP och standarder för rapportering och målsättning. För att framtidssäkra bolaget kan klimatrelaterade risker och möjligheter identifieras, där sedan förändringsprojekt kan initieras tillsammans med rådgivare och projektledare från Knowit.

Hur kan vi hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Signe Mörner

Erbjudandeansvarig