A person working on a computer

Så här kan vi hjälpa dig

En lyckad molnimplementering bygger på expertis, en djup förståelse för tekniken, anpassade processer och ett hållbart synsätt.

Som certifierad partner till AWS, Microsoft Azure och Google Cloud kan vi bedöma, planera och genomföra migreringar till det publika molnet utifrån dina utmaningar och it-infrastruktur. Vi levererar proof of concepts, så att du kan prova molnlösningen och få en försmak innan den implementeras i produktionsmiljö.

A futuristic building

Fördelarna med molnimplementering

Oavsett om du utvecklar nya produkter eller tjänster, är på väg ut på en ny marknad eller vill skapa bättre kundupplevelser kommer en migrering till molnet att bidra till ett ökat fokus på kärnverksamheten.

Genom att utnyttja molnplattformar som AWS, Microsoft Azure och Google Cloud minskar belastningen på verksamhetens egna infrastrukturunderhåll och du får tillgång till nya tjänster för maximalt resultat.

Andra fördelar är bättre säkerhet, automatiska uppdateringar samt möjligheten att snabbt och enkelt skala upp eller ner resurser.

Molnmigrering i tre steg – bedömning, planering och genomförande

Steg 1: Bedömning – är du redo för molnet?

Varje molnresa är unik – så även din. Därför inleder vi varje molnmigrering med en utvärderings- och planeringsfas. På så sätt säkerställer vi en smidig migrering samtidigt som vi får en heltäckande förståelse för er nuvarande miljö.  I denna process identifierar och hanterar vi också alla säkerhetsluckor.

cloud-apps-black-large-950x397.png

Steg 2: Planering – bana väg för en smidig molnmigrering

Nästa steg är att vi formulerar en detaljerad plan för implementering och migrering, komplett med tidslinjer och beskrivning av hur migreringen går till i praktiken. 

Steg 3: Genomförande – optimering i molnet

Det finns flera tillvägagångssätt att välja mellan när man migrerar till molnet, och tillsammans skräddarsyr vi en lösning som passar just din verksamhet. Vi arbetar tätt ihop vid migrering så allt hamnar tryggt och säkert i molnet, med minimal nedtid.

 

A robotic hand

Testa din lösning med ett proof of concept (PoC)

Innan du migrerar till det publika molnet kan du testa lösningen med ett proof of concept. Med vårt proof of concept provar du idéer, produkter eller applikationer i en isolerad molnmiljö innan allt lanseras i produktionsmiljö. Det gör att du och ditt team kan se hur lösningen är tänkt att fungera och kan utvärdera en möjlig molnmigration innan ni genomför den.

Two people working at a computer

Support och daglig drift av molnplattformar

När era applikationer och workloads väl är i molnet erbjuder vi heltäckande lösningar för en kontinuerligt optimerad molndrift. Från förvaltning av tjänster till 24/7/365 service desk.

Vill du veta mer?
Johan Ribbeklint
Ansvarig för erbjudandet
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christer Olsson
Ansvarig för erbjudandet – syd
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen