Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

VARUHUSKEDJA

Flytt av it-lösningar till molnet minskade kostnader

HANDEL & TJÄNSTER

En av Sveriges globala varuhuskedja hade ett tydligt önskemål: minska beroendet av lokala it-leverantörer och samtidigt öka den egna kompetensen och kontrollen av applikationer. Lösningen blev en flytt av it-lösningar till publika molntjänster vilket gav en modern och framtidssäkrad plattform.

""

UTMANING

Ökade risker och långa ledtider

En av Sveriges globala varuhuskedjor med verksamhet i många länder hade behovet av att öka kompetensen och kontrollen av sina applikationer och it-lösningar. Minska riskerna, få mer enhetlighet i sina plattformar samt framtidssäkra it-stödet till verksamheten var några områden som behövde ses över. Kunden ville även arbeta mer agilt och minska ledtider från projektstart till produktionssättning med bibehållen eller höja kvalitetsnivån.

Med många lokala it-leverantörer hade kunden en utmaning med omfattande administration av avtal. Dessutom var information om befintlig kompetens och livslängd på it-lösningarna ofta bristfällig. Det var också en utmaning för de befintliga it-leverantörerna att gå över till en agil leverans med skalbara projektteam vilket medförde långa ledtider för leveransklara projekt.  


LÖSNING

Agil leverans och agila avtal på plats underlättar

Vi hjälpte kunden att få en agil leverans med agila avtal och tillsammans skapades en tjänsteleverans av migrerings- och utvecklingsprojekt – något som verksamheten nu använder för att flytta sina it-tjänster till publika molntjänster. I tjänsten togs det också fram en återanvändbar process som säkerställer flytten till de publika molntjänsterna på ett effektivt och kvalitativt sätt.

En process för att ta tillvara på kompetens som byggts upp under projektets gång kom också på plats, för att återanvända och sprida kunskap inom kundens organisation.


RESULTAT

Ökad användning av skalbara molnplattformar har minskat kostnader

Kunden har nu minskat användandet av traditionella on-prem lösningar. Istället ökar användandet av skalbara molnplattformar inom verksamheten, med effekten att mindre tid och pengar läggs på underhåll, uppsättning och dimensionering av it-plattformar och programvarulicenser.

Samtidigt har vi tillsammans med kunden byggt upp en egen kompetens för många av verksamhetens olika applikationer. Beroendet av it-leverantörer har minskat och riskerna har minimerats.

Verksamhetens applikationer har nu en lägre nedtid och är samtidigt skalbara utifrån behov och krav som ständigt förändras.


Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Fredrik Sävenborg

Sales