Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

CONSAFE LOGISTICS

AWS-partner för molnmigration av lagersystem

INDUSTRI

Med fler än 500 kundmötespunkter i 30 länder är Consafe Logistics en ledande europeisk leverantör av lagersystem och hjälper organisationer att uppfylla dagens högt ställda krav på lagerverksamheter. Knowit levererar AWS-certifierad expertis och förmågan att hantera Consafe Logistics unika plattform året om och dygnet runt.

""
""

Flytt till SaaS-lösningar

Sedan 1978 har Consafe Logistics erbjudit kunder styrnings- och övervakningslösningar på plats i sina kunders lager. Dock har de, på senare år, upplevt en förändring där många leverantörer flyttar över till SaaS-lösningar, från transportsystem till affärskritiska mjukvaruplattformar.

Consafe Logistics såg en möjlighet att erbjuda sina lagersystem som SaaS-lösningar redan för några år sedan, men insåg då att deras kunder inte var redo än.

– Vi såg vart industrin var på väg redan 2016. Samtidigt insåg vi att våra kunder, vid den tiden, inte var redo för den grundläggande kulturella förändring som en SaaS-lösning kräver. I dag har våra kunder förändrat sina organisationer och förväntar sig att vi ska möta deras behov av en SaaS-baserad lösning, säger Patrik Olsson, produktchef på Consafe Logistics.

Samarbetet med Knowit har varit strålande – teamet har varit tjänstvilligt och stöttat oss mycket bra under vår molnmigrationsresa.


Patrik Olsson, produktchef

Consafe Logistics


Consafe Logistics ville bygga vidare på tidigare partnerskap med Knowit

Nu har flera år gått och skiftet har skett för många lager världen över. Consafe Logistics hade framgångsrikt samarbetat med Knowit tidigare och det fanns intresse om att utöka samarbetet och dra nytta av Knowits expertis inom innovativa molnlösningar. De behövde en pålitlig molnlösningspartner för att implementera och skala sin offentliga molnlösning från grunden, inklusive övervakning och support.

Tillsammans optimerar Knowit och Consafe Logistics varje miljö och föreslår den bästa lösningen för varje kund, utifrån Consafes kunskaper om systemet och Knowits kunskaper om infrastrukturen.

I dag hjälper Knowit Consafe Logistics med AWS Well-Architected Services, driftentreprenad för AWS och förvaltning av deras lagersystem i AWS.

När Consafe Logistics lagersyste ska migreras till molnet för fler av deras kunder under de kommande månaderna kommer Knowits bakgrund och expertis vad gäller andra stora molnleverantörer att vara avgörande, både i migrationerna och för de tjänster och support som ges efter migration.

Knowit har expertkunskaper inom infrastruktur och vi har djuplodad kunskap om lagersystem. Tillsammans skapar vi en optimal miljö för de molnbaserade lagersystem som vi kan erbjuda till våra kunder. Enkelt uttryckt är det därför vi valde att arbeta med en partner som Knowit.


Patrik Olsson

Consafe Logistics


Knowit spelar en ledande roll i att stötta med driftentreprenad

Även om Consafe Logistics har egna team för övervakning och support har de också insett det stora värdet och bekvämligheten i att ha Knowit som sin exklusiva AWS-partner. Knowit levererar AWS-certifierad expertis och förmågan att hantera Consafe Logistics unika plattform året om och dygnet runt.

Som ett led i övervakning och support har Knowit kopplat sin plattform till Consafe Logistics egen kundsupport, så att dessa synkas mot varandra.

– När ett problem dyker upp för att något inte fungerar för någon av Consafe Logistics kunder kan företaget skicka ett ärende genom vårt system, så att våra AWS-molnexperter genast kan reagera på och lösa det aktuella problemet, säger Magnus Karlsson, Cloud Sales Executive på Knowit.

Utöver detta erbjuder Knowit ett övervakningssystem som kan aktivera notiser i plattformsinfrastrukturen.


Consafe Logistics kunder får ut fördelarna ur molnet

Med Knowits certifierade molnexperters kunskap, expertis och stöd kan Consafe Logistics lagersystem nu leverera mer pålitliga och smartare lösningar till kunder världen över.

Consafe Logistics kunder får inte bara nytta av fördelarna med garanterad tillgänglighet och skalbarhet, utan kan också tjäna på att tröskelinvesteringarna är mindre, liksom – i många fall – driftkostnaderna.

– Det är ett viktigt strategibeslut för kunder med verksamhet inom logistik och lager att avgöra om de vill ha en SaaS-lösning i stället för att själva hantera en egenutvecklad lösning, säger Patrik.

Genom att sätta upp Consafe Logistics offentliga molnmiljö med sömlös tillgänglighet och prioritera en extremt hög säkerhetsnivå har Knowit hjälpt företaget att erbjuda sina kunder en konkurrensfördel.

– Med Knowit som stöd har vi på Consafe Logistics kunnat ta på oss ett större ansvar gentemot våra kunder och deras information, i vetskap om att Knowit har alla nödvändiga säkerhetscertifieringar och verktyg. Vi kan skydda våra kunders information med molnsäkerhet på högsta nivå, tillägger Patrik.


Ett smidigt partnerskap mellan Consafe Logistics och Knowit som fortsätter att växa

Partnerskapet har lett till en betydande förändring för Consafe Logistics, som har gått från att tidigare vara enbart en programvaruleverantör till att nu erbjuda sin programvara med den effektivitet som molnet kan ge. Samtidigt har samarbetet med Knowit som exklusiv partner i det offentliga molnet varit friktionsfritt.

– Samarbetet har varit strålande – teamet har varit tjänstvilligt och stöttat oss mycket bra under vår molnmigrationsresa. Vi är stolta över den mycket höga nivån på kraven från våra kunder, vad gäller allt från bandbredd till drifttid och säkerhet, säger Patrik.

Lagerföretag har många rörliga delar och länkar, vilket ställer höga krav på en molnlösning. Consafe Logistics krav på molnet har gjort att Knowit är bättre rustat än tidigare för att stötta olika globala företag.

Consafe Logistics hjälper oss att bli ännu bättre på det vi gör och har kontinuerligt förbättrat offentliga molntjänster och vårt informationsflöde till kunderna. Vi på Knowit uppskattar deras frågor och krav, eftersom dessa hjälper oss att förbättras, utvecklas och förändras till det bättre, säger Magnus.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Fredrik Sävenborg

Sales

Relaterade erbjudanden

CloudMigration & modernisation