Rådgivande analys utifrån olika behov

Etablering och förvaltning

Vi arbetar alltid utifrån den senaste tekniken och med ett holistiskt angreppsätt där vi analyserar affären utifrån informationsperspektivet. Detta gör att vi kan skapa bred förståelse om hur analysarbete kan göra skillnad för olika typer av organisationer. En lyckad BI/Analytics-lösning kräver skickliga beställare och en stabil organisation som levererar. Nyckeln till detta är att skapa insikter tidigt i arbetet.

Förändringsarbete

Vi har lång erfarenhet av rådgivande analys och har den breda kunskap som krävs för att verkställa de kritiska faktorer och förverkliga analysarbetet i er organisation.

 

Styrning och ledning

Medarbetarna och organisationen är det som utgör den stora skillnaden när det kommer till att förverkliga värdet av investering i analysarbete. Det innebär att den förändring som krävs behöver tydliga mål och en vision som måste vara förankrad på alla nivåer i organisationen. Vi vet hur ni går tillväga för att ni ska uppnå er vision och ert mål.

 

Kontakta oss
Henrik Serlow
Ansvarig för erbjudande
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen