Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

FEELGOOD

Hälsa främjas och produktivitet ökar med nytt sätt att analysera data

HÄLSA & LIVSSTIL

Tillsammans med hälsoföretaget Feelgood utvecklar vi nya möjligheter att analysera data för bättre kundinsikter och en mer kundanpassad och proaktiv kunddialog. Resultatet? Hälsa främjas och verksamhetens produktivitet har ökat.

UTMANING

Omfattande mängder data svåra att hantera

Feelgood levererar hälsotjänster inom företagshälsa, träning och sjukgymnastik både digitalt och fysiskt på cirka 120 platser i Sverige. Satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering och genom mer precisa insatser kan kostnader för ohälsa minskas och arbetet effektiviseras. Med en önskan om att bättre ta tillvara på sina omfattande mängder data vände sig Feelgood till Knowit.

Vi har oerhört stora mängder hälso- och organisationsdata och med det här verktyget kan vi ge våra kunder fördjupade och ännu bättre insikter i deras strävan mot friskare medarbetare och hållbara organisationer.


Jens Olofsson, försäljningschef

Feelgood


LÖSNING

Digitalt analysverktyg förenklar arbetet för Feelgood gentemot deras kunder

Tillsammans utvecklade vi ett digitalt analysverktyg som kommer att användas av Feelgood i dialogen med företagets kunder. Syftet är att skapa fler och mer relevanta kundinsikter så att Feelgood kan leverera mer värde i det löpande samarbetet med sina kunder. Det görs genom att ge kunderna ett bättre beslutsunderlag för vilka åtgärder och satsningar som behöver göras för att förebygga ohälsa på olika nivåer i verksamheten.

Det nya digitala verktyget är baserat på två delar, det molnbaserade datalagret Snowflake och Tableau, ett av marknadens ledande analysverktyg. Vi stöttade Feelgood i arbetet med att sätta upp en datadriven kunddialog, med kompetens i kombination med tydliga mål och ett engagerat team från Feelgood.


RESULTAT

Beslutsunderlaget främjar hälsa och produktivitet

Med en modern och innovativ lösning möjliggörs fler och mer relevanta kundinsikter där Feelgood löpande kan leverera värde i samarbetet med sina kunder. Feelgoods kunder får nu bättre beslutsunderlag för vilka åtgärder och satsningar som behöver göras för att fortsätta att förebygga ohälsa på olika nivåer i verksamheten. Samtidigt som rätt åtgärder vid rätt tidpunkt främjar både hälsa hos kundernas medarbetare och verksamhetens produktivitet.

""
Man som sitter i en stol

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Fredrik Sävenborg

Sales