Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

LKAB

Dataplattform hjälper LKAB att fokusera på hållbar gruvdrift

INDUSTRI

LKAB är Europas största producent av järnmalm och målet är att ha en koldioxidfri produktion till år 2045. Med en ny molnbaserad dataplattform, en datadriven kultur och en guldgruva av information kan LKAB ta hållbara beslut som möjliggör den gröna omställningen.

Underground drilling in Malmberget.

Fotograf: LKAB

Tydligt mål: noll koldioxidutsläpp år 2045

Gruv- och mineralkoncernen LKAB står inför den största omställningen i sin 130-åriga historia. Med siktet inställt på noll utsläpp av koldioxid från deras egna processer och produkter, behöver LKAB både ha tillgång till sin data och dra nytta av den på smartaste sätt för att uppnå sina mål.

Vår ambition är att etablera en ny världsstandard för gruvdrift och att göra LKAB till världens mest hållbara gruvbolag. En del av detta är att bygga en datakultur och se till att vi har en dataplattform som möjliggör transformationen. Allting vi gör kopplat till data bidrar till att vi kan följa upp våra hållbarhetsmål.


Daniel Nordvall, Group Manager Data & Analytics

LKAB


Effektiv mätning ger mer värdefull data i produktionen

Järnmalm är LKAB:s kärnprodukt och de bryter 80 procent av all järnmalm i Europa. Vägen från gruvan till stål och vidare ut till kunder världen över är en lång resa. Längs resan samlas en stor mängd data in till en gemensam dataplattform för hela koncernen.

Det rör sig om allt ifrån vibrationer, temperaturer, hastigheter och vikter i produktionslinan till utsläpp, energiåtgång och kostnader kopplade till produktionen.

– Vi kan mäta gruvverksamheten på ett effektivare sätt än vad som var möjligt tidigare. Att få upp mer data, visa mer hur det ser ut i allt det vi producerar och hitta avvikelser snabbare gör att vi blir effektivare i vår produktion och kan bekosta investeringen till LKAB:s omställning och minska koldioxidutsläppen, säger Daniel Nordvall.

Per Brännman, gruvchef på LKAB i Malmberget, instämmer och tillägger:

– För mig handlar analytics om att få ett informationsövertag över samtliga delar av verksamheten. Informationen ska vara tillgänglig för alla så att man oavsett vart man befinner sig ska kunna se hur det går och hur väl vi följer våra KPI: er. Informationen ska vara lätt att komma åt och vi ska inte behöva ödsla energi på att leta hur det går för oss.

Mer data är tillgänglig för fler användare

Den nya data- och analysplattformen som Knowit har byggt konsoliderar data från ett stort antal källsystem. Förutom allt som gäller gruvbrytning och processen kring den hämtas även information som rör bolagsprocesser inom ekonomi, arbetsmiljö, IT, logistik och försäljning.

– Förr hade vi en legacy plattform som var låst och inte så tillgänglig för många. Vi ville göra data åtkomligt för fler användare och få in fler typer av data på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt, säger Daniel Nordvall.

Med en datalagerlösning i Snowflake kan data nu samlas in, bearbetas, lagras och analyseras i en stabil, lättskött och skalbar plattform. Användare från olika delar av verksamheten kan oavsett teknisk plattform få ut data och dra nytta av den för sina analyser och rapporter.

Personer i en gruva tittar på en dator

Medarbetare på LKAB.

Fotograf: LKAB

Grävmaskin i en gruva
Person som använder borraggregat i en gruva

Self-service rapporter i Power BI

I rapport- och analysverktyget Microsoft Power BI visualiseras informationen och ger anställda på alla nivåer i organisationen möjlighet att fatta trygga beslut utifrån data.

– Nu har vi self-service där verksamheten själva kan bygga egna rapporter i Power BI och välja hur de ska se ut samt vilket innehåll som ska visas, säger Daniel Nordvall.  

Ett exempel på där den nya plattformslösningen gör verklig skillnad är inom arbetsmiljö. Jim Kostet är arbetsmiljöstrateg på LKAB och sammanställer regelbundet nyckeltal för arbetsmiljö och hälsa. Gruvbrytning är en komplex process där säkerhet alltid går först, och ett viktigt led i LKAB:s systematiska arbetsmiljöarbete är att få full översikt över olyckor, arbetsskador, tillbud på jobbet samt ohälsa.

Förr behövde data hämtas in och sammanställas manuellt från flera olika system, vilket var en tidskrävande process för flertalet involverade personer. Nu går det på några minuter att skapa den månatliga rapporten och analysen.

– Tidigare sammanställdes rapporter och underlag manuellt en gång per månad. Idag möts behovet på löpande aktuella nyckeltal från flertalet källor och system vilket gett möjlighet till bättre uppföljning och underlag för det förebyggande arbetsmiljöarbete, säger Jim Kostet.

Minskade ledtider i utvecklingen

Utifrån ett datalager- och utvecklarperspektiv finns det flera fördelar med lösningen. Automatiseringverktyget Wherescape möjliggör korta utvecklingscykler, säkra och kontinuerliga leveranser samt rätt kvalitet på data. Det går exempelvis att läsa in ett nytt källsystem på en dag och få ut data med väldokumenterad kod på cirka hälften av tiden.

Automatiseringen tillsammans med ett arkitekturellt ramverk gör att alla jobbar enhetligt och bygger informationsstrukturer på samma sätt. Teamet blir agilt på en helt ny nivå när personberoenden minskar och alla förstår varandras flöden.

– Från projektperspektivet är vi i mål och dessutom inom ramen för tid och budget. Många verksamhetsområden är representerade i datalagret och många konsumenter har tillgång till data. Det är minskad ledtid i utvecklingen och arbetet har effektiviserats, säger Daniel Nordvall.


Så bidrar lösningen till Agenda 2030

Bidrag till mål 9: Genom den nya dataplattformen kan verksamheten ta fram analyser och rapporter utifrån koncerngemensam information. Data gör det möjligt att beräkna och förstå hur värdekedjan från gruva till färdigt stål påverkar klimatet. Detta möjliggör att LKAB kan ta välgrundade beslut som hjälper dem i deras omställning och att nå sitt hållbarhetsmål om att ha koldioxidfria produkter och processer till 2045.

SDG 9

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Fredrik Sävenborg

Sales

Vad vi arbetade med:

AI & data