Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

FAMILJENS JURIST

AI och automatisering sparar tid i återkommande moment

BANK, FINANS & FÖRSÄKRING

Familjens Jurist har med hjälp av Knowits managementkonsulter implementerat en digital assistent som ökat den interna effektiviteten. Genom AI tas automatiserade handlingar för enklare juridiska ärenden fram vilket frigör tid till mer komplexa ärenden.

""

Digitalisering hjälper juristfirmor att möta en ökad efterfrågan på juridiska tjänster 

Familjens Jurist är den ledande juridiska tjänsteleverantören i Sverige som erbjuder experthjälp och stöd till privatpersoner samt företag. De arbetar i en bransch som är i konstant förändring, där digitalisering, ökad efterfrågan på juridiska tjänster och kontinuerliga förändringar inom lagstiftning och regelverk kräver ett adaptivt arbetssätt. Det blir allt vanligare att juristverksamheter integrerar digitala plattformar och verktyg för att hantera ärenden och kunddata. Kunderna har i sin tur tillgång till digital juridisk rådgivning genom både plattformar och verktyg som gör att de i vissa situationer kan lösa sina ärenden helt digitalt. 

För att möta förändringar i omvärlden och frigöra tid för medarbetarna till mer krävande ärenden samt värdeskapande kundarbete, tog Familjens Jurist hjälp av Knowits managementkonsulter. Våra konsulter genomförde en analys av möjliga steg i utvecklingen av den interna effektiviteten.

 

Jurister får mer tid för värdeskapande aktiviteter

Genomlysning och identifiering av möjligheter  

Arbetet inleddes med en kartläggning av nuläget för att hitta de områden som är tidskrävande och repetitiva; det som juristerna påverkas mest av i vardagen. På utvalda kontor intervjuades nyckelpersoner om de operativa juridiska processerna, ett underlag som tillsammans med en kvantitativ analys skapade en tydlig nulägeskarta. Undersökningen visade till exempel att en av de ständigt återkommande och tidskrävande uppgifterna hos juristerna var handlingar i enklare och mer standardiserade ärenden. 

Digital assistans 

Enklare och standardiserade ärenden kan hanteras med stöd av AI och automatisering. Genom att ge rätt data som underlag till AI-lösningen kan den läsa av och återkoppla med ett utkast. Utifrån det beslutade våra konsulter tillsammans med Familjens Jurist att implementera en digital assistent, en lösning som tar bort en stor del av den tid som de anställda idag behöver lägga på att upprätta handlingar. 

Ett krav på hållbar lösning   

För att säkerställa en smidig medarbetarupplevelse, som inte kräver extra utbildning eller en ytterligare plattform, valde Familjens Jurist att implementera en digital assistent som nås via mejl. Den fiktiva assistenten skapades i en digital miljö som de anställda använder dagligen. 


Digital assistent ökar effektiviteten och skapar kundnytta

Den digitala assistenten ger Familjens Jurist stort stöd i utvald ärendetyp, där juristerna kan mejla in dokument som tillhör ett ärende som den digitala assistenten läser av och tolkar. När underlaget analyserats återkommer den digitala assistenten med ett utkast på den handling som behövs för det aktuella ärendet – juristen kan sedan använda detta underlag som utgångspunkt i kontakt med kunden. I många fall behövs knappt någon handpåläggning och Familjens Jurist sparar därmed in tid som i sin tur kan användas för värdeskapande aktiviteter för befintliga och nya kunder.

Automatiseringen, som är byggd med en AI-lösning, sköter rutinmässiga uppgifter effektivt och möjliggör att medarbetarna kan fokusera på de ärenden som är mer utmanande samt dialoger med sina kunder. Med minskad administration kan också fler kunder få hjälp snabbare, något som kan vara avgörande för den som är i behov av juridisk rådgivning.   

Med minskad administration kan fler kunder få hjälp snabbare.


Victoria Thore, vd

Familjens Jurist


Så bidrar lösningen till Agenda 2030

Bidrag till mål 8: Den digitala assistenten avlastar medarbetarna och frigör tid. Detta bidrar till att fler kan få juridisk hjälp snabbare samtidigt som lösningen möjliggör ekonomisk tillväxt. 

SDG 8

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Erik Påhlson

Erbjudandeansvarig

Management consulting