Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CYBERSÄKERHET & JURIDIK

Ledningssystem och certifiering

Knowit kan hjälpa dig att planera, införa och förvalta ett ledningssystem. Knowit kan också vara en stödjande partner vid certifiering.

Ett ledningssystem är för de flesta organisationer en nödvändighet för att i en osäker tid kontinuerligt kunna anpassa sin cybersäkerhet till omvärldens förändringar och krav.

Knowit arbetar med flera olika typer av ledningssystem beroende på verksamhet och bransch. Vi kan hjälpa dig att planera, införa och förvalta ett ledningssystem. Antingen som helhet eller dess delkomponenter, som exempelvis behovsanalyser, riskhantering, framtagning av styrdokument, uppföljning eller att skapa engagemang och medvetenhet i hela organisationen.

Knowit stöttar dig i certifieringsarbetet 

Knowit kan också vara en stödjande partner vid certifiering. Där kan vi vara allt från rådgivande till genomförande i processen inför och under certifieringen. Vi arbetar bland annat med standarderna inom ISO 27000, ISO 21434, IEC 62443 och PCI DSS.

Kontakta oss för mer information om ledningssystem och certifiering. 

Läs mer: 

Blogg: Varför du bör ISO/IEC 27001-certifiera din organisation

Blogg: PCI DSS 4.0 – nya versionen ger bättre skydd för kortbetalningar

Blogg: Vad innebär NIS2 för cybersäkerhetsarbetet?

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Pernilla Sander

Säljkontakt för cybersäkerhet och juridik

Relaterade erbjudanden

Säkra & legala molntjänsterStrategi för cybersäkerhet, juridik & integritetDataskydd, e-förvaltning & it-rättSäker & laglig utvecklingIdentitets- och behörighetshanteringSäkerhetsverifiering & pen-testerSäkerhetsskyddSäkerhet och juridik för AI