Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Cybersäkerhet & juridik

Vill du vara med och skapa en digital värld där alla känner sig trygga? Tillsammans sätter vi din framtida strategi för cybersäkerhet, juridik och integritet, hanterar din verksamhets nuvarande säkerhetsutmaningar och navigerar rätt bland nya möjligheter.

Branscher

För att bli riktigt bra på cybersäkerhet och juridik krävs ofta verksamhetskunskap. Därför har vi valt att fokusera på branscher som är extra viktiga för vårt samhälle: finans, telekom, energi, e-hälsa, offentlig förvaltning och fordon. Vi har därmed också en nyckelroll i att höja robustheten i samhället och bidrar till det civila försvaret.

Hur vi arbetar

Vi är en av Nordens största leverantörer inom cybersäkerhet och har även en unik satsning inom juridik. Det som särskiljer oss är att vi kan lösa framtidens utmaningar inom cybersäkerhet eftersom vi kan leverera team med kompetens inom juridik, djup teknik och management.

Vår roll i samhället

Vi vill också bidra till ett robust samhälle och skriver därför remisser på lagförslag, anordnar seminarier och konferenser samt arbetar för att höja kunskapen i samhället. Vi har även Nordens största traineeprogram där vi utvecklar nya talanger och därmed minskar den akuta bristen på specialister inom området.

""
""

Säkra och legala AI-lösningar

Det är viktigt att ha förståelse och insikt i de legala och säkerhetsrelaterade utmaningarna som kommer med AI. Våra jurister och informationssäkerhets-specialister hjälper dig genom hela resan – från idé till användning.


Strategi för cybersäkerhet, juridik och integritet

Vi hjälper dig att identifiera nuläge, målbild och en kontinuerlig process för att arbeta med cybersäkerhet, juridik och integritet.


Dataskyddsjuridik, e-förvaltning och it-rätt

När affärer och verksamheter digitaliseras skapas inte bara nya möjligheter utan även nya juridiska frågeställningar och risker. Våra erfarna jurister hjälper dig att förstå och hantera dessa utmaningar på ett pragmatiskt sätt som passar din verksamhet.


Säker och laglig utveckling av system och produkter

Vi arbetar med cybersäkerhet och juridik i hela livscykeln för system och produkter, vare sig det gäller bilar, medicinteknik eller betalsystem.


Identitets- och behörighetshantering (IAM)

Vi har ett heltäckande erbjudande inom IAM-området och vi hjälper dig hela vägen från IAM-strategi, process- och verksamhetsanalys till att definiera roller samt andra kritiska attribut för en effektiv åtkomstkontroll.


Ledningssystem och certifiering

Knowit kan hjälpa dig att planera, införa och förvalta ett ledningssystem. Antingen som helhet eller dess delkomponenter, som exempelvis behovsanalyser, riskhantering, framtagning av styrdokument, uppföljning eller att skapa engagemang och medvetenhet i hela organisationen. Vi kan också vara en stödjande partner vid certifiering.


Säkerhetsverifiering inklusive penetrationstester

Köp trygghet med Knowits säkerhetstjänster. Våra erfarna säkerhetsexperter hjälper dig att kontrollera organisationens IT-system och kritiska verksamhetsfunktioner.


Säkerhetsskydd

Vi erbjuder en unik bredd av tjänster inom hela säkerhetsskyddsområdet och kan hjälpa dig steg för steg i ditt arbete med säkerhetsskydd.


Säkra och legala molntjänster

För att fullt ut lyckas med en molntransformation måste många värden förutom de tekniska finnas på plats. Vi kan hjälpa dig med allt detta.


Produkter inom cybersäkerhetsområdet

Förutom konsulttjänster levererar Knowit två produkter inom cybersäkerhetsområdet. Knowit SignPort som gör det enklare med digitala underskrifter samt lösningar inom compliance management. 

Läs mer om Trusted Identities & Secure Solutions

Varför Knowit?

Vi hjälper dig hitta rätt lösning

Vi är vana att agera som strategisk partner till våra kunder och har omfattande erfarenhet av att stödja såväl ledningsgrupper som säkerhetsorganisationer, it-avdelningar och rättsenheter.

Våra kunder är allt ifrån stora myndigheter och internationella bolag, till mindre kommuner och privata stiftelser inom olika branscher såsom energi, telecom och finans.

Team av säkerhetsexperter

Vi har experter inom alla delar av informationssäkerhet och cybersäkerhet; säkerhetsskydd, penetrationstester, it-rätt, AI och produktsäkerhet för att nämna ett par. Flera av våra experter är också jurister, vilket gör att vi kan erbjuda den bredd som krävs i ett framgångsrikt arbete för att hantera din verksamhets säkerhetsutmaningar.

Dessutom har vi ungefär 4 000 kollegor inom managementkonsulting, it, design och kommunikation. Med oss som partner får du tillgång till de kompetenser du behöver.

Hur kan vi hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Pernilla Sander

Säljkontakt för cybersäkerhet och juridik