Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

AI & DATA

Säkerhet och juridik för AI

Artificiell intelligens (AI) möjliggör omfattande effektivisering och nya affärsmöjligheter. Det är därför viktigt att ha förståelse och insikt i de legala- och säkerhetsutmaningarna som kommer med den nya tekniken. Våra jurister och informationssäkerhetsspecialister hjälper dig genom hela resan – från idé till användning av AI.

Förutom kunskap om de specifika utmaningarna med artificiell intelligens har vi lång erfarenhet av säkerhetsstyrning, informationsklassning, branschspecifik lagstiftning och molnsäkerhet. Det här gör att vi kan införa artificiell intelligens på ett ansvarsfull och hållbart sätt. 

Kreativ och ansvarsfull innovation

Många organisationer befinner sig i ett utforskande skede när det gäller AI där olika typer av data och tjänster används. Ur affärsperspektiv är detta ofta ett av de högst prioriterade projekten. Det ställer stora krav på snabbfotat stöd för bland annat informationsklassning, cybersäkerhet dataskydd och it-rättsliga frågor. För att införa AI på ett ansvarsfullt och hållbart sätt behöver din organisation ha god kännedom om vilka data som hanteras, men även hindra dataläckage och förebygga andra säkerhetsrisker. Vi arbetar nära era verksamhetsspeciallister och affärsutvecklare för att möjliggöra morgondagens tjänster och produkter.

Införande av generativ AI som Copilot och ChatGPT

Det finns idag en rad olika tjänster inom generativ AI, många befinner sig i ett utvecklingsskede med snabba förändringar och där du som kund är med på resan. Det här innebär nya risker men utmanar också det befintliga säkerhetsarbetet, speciellt inom informationsklassning, behörighet och riskhantering. Detsamma gäller det juridiska arbetet. När AI ska införas är befintlig lagstiftning så som GDPR viktig att ta hänsyn men organisationer behöver även följa rättsutvecklingen och annan lagstiftning, AI-förordningen.

Analys av förutsättningar

 • Verksamhetens behov och mål vad gäller användandet av AI
 • Vilken information kommer att användas
 • Legala krav​ som verksamhetsspecifika eller GDPR och AI-förordningen
 • Risker & sårbarheter
 • Gapanalys samt förslag på åtgärder

Införande & implementation

 • Policydokument kring hantering av AI
 • Dokument kring legala krav för hantering av AI​ somDPIA
 • Tekniska designlösningar för användning av AI
 • Behörighetsstruktur
 • Upphandling och hantering leverantörskedjor
 • Utbildningar inom AI för medarbetare

Uppföljning & ständiga förbättringar

 • Uppföljning av behov och verklig användning
 • Legala krav, cybersäkerhet och implementation
 • Identifiera och införa förbättringar

Utveckling av AI-tjänster och produkter

Vi arbetar med säker utveckling och juridik i hela livscykeln för AI-applikationer och produkter, vare sig det gäller bilar, medicinteknik eller betalsystem.

Hur kan vi hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Pernilla Sander

Säljkontakt för cybersäkerhet och juridik