paperboats

Högt stÀllda krav pÄ organisationer

Det ställs höga krav på dagens organisationer för att upprätthålla lönsamhet, konkurrenskraft och nöjda medarbetare. Ägare förväntar sig ökad effektivitet och bättre resursutnyttjande, chefer strävar efter flexibla och skalbara lösningar, regulatoriska krav ställer allt högre förväntningar och krav på spårbarhet och kvalitet, och organisationens anställda vill allt mer arbeta med problemlösning och värdeskapande uppgifter snarare än att följa stegvisa processbeskrivningar.

girl shaking hand with robot

TidskrÀvande repetitiva processer

Många regelbaserade, repetitiva affärsprocesser hanteras idag av mänskliga anställda som måste kompensera för ofullständiga IT-system och brist på integration mellan dessa system. Detta innebär att mycket värdefull tid går till spillo och som kunden kan använda för att lösa mer komplicerade problem istället för att utföra uppgifter som bättre kan göras av robotar och maskiner. Vi människor tröttnar också snabbt och vi vet att även de bästa kan göra misstag - misstag som kan få allvarliga konsekvenser för ditt företag.

3 av 4 företag kommer att behöva automatisera processer fram till 2020 för att överleva

ServiceNow 2017 Global Survey, 1 850 företag

robot with screen

Automatisera processer och frigör resurser

En digital medarbetare med RPA i spetsen kan ta över och automatisera stora delar av dagens manuella affärsprocesser. Användningen av ordet robot i detta sammanhang hänvisar till utvecklingen av ett program som härmar de uppgifter som normalt utförs av en människa på en dator. En sådan robot kan utföra manuella, repetitiva och regelbaserade processer både snabbare, mer exakt och mer tillförlitligt än människor.

Tekniken representerar en unik möjlighet att frigöra mänskliga resurser och öka kapacitet, eliminera fel och öka kvaliteten samt uppnå kostnadsbesparingar utan att göra förändringar i nuvarande IT-system och processer. En robot kan implementeras inom 4-6 veckor och kommer att ge omedelbar effekt.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur teknologin kan hjälpa dig och din verksamhet!

Kontakta oss
Urban Jonsson
Ansvarig för erbjudande
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen