Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

NORSK FISKEINDUSTRI

AI-lösningen kan förändra norsk fiskerinäring

INDUSTRI

Med en tydligare bild av var fisken befinner sig kan fiskare planera mer effektiva rutter som sparar både tid och bränsle, samtidigt som de främjar en mer hållbar fiskeverksamhet. Vi har skapat AI-lösningen som kan förändra norsk fiskerinäring.

Mer effektiv och hållbar fiskerinäring

I en tid där digital innovation förändrar de flesta sektorer har Knowit riktat sin uppmärksamhet mot Norges näst största exportnäring – fiskerinäringen. Bränsle och besättning utgör över hälften av driftskostnaderna för fiskefartyg, och mycket av tiden till sjöss ägnas åt att leta efter fisk. Samtidigt uppskattas det att det årligen slängs 5000 ton fisk i Norge på grund av bifångst.

Med detta som bakgrund har Knowit kombinerat sin expertis inom AI, datadriven värdeskapande och maritim domänkunskap för att skapa en lösning som kan bidra till en mer effektiv och hållbar fiskerinäring.

En AI-lösning som förutspår var fisken är

Sedan 2018 har Knowit arbetat med digitalt beslutsstöd med hjälp av havs- och maritima positionsdata. Den lösning som nu har utvecklats använder avancerade AI-modeller och big data för att ge prognoser om var olika fiskarter kommer att vara de kommande sju dagarna. Målet är att skapa en "väderprognos för fisk" som ska hjälpa fiskare att planera sina fiskerutter. Detta sker genom en app som fiskarna kan använda när de är ute och fiskar, vilken visar var och när det kan vara bäst att fiska, baserat på vilken art de fiskar efter och vilken utrustning de använder.


Minskad bifångst och påverkan från fiske på marina ekosystemen

Digitaliseringen av fiskerinäringen har lett till ökade rapporteringskrav för fiskare. Som de första i världen har Fiskeridirektoratet gjort fångstdata från den norska fiskeflottan tillgänglig för alla. Motivet bakom detta är att driva innovation och en öppen förvaltning av Norges havsresurser, men de ökade rapporteringskraven kan göra vardagen svårare för många fiskare, utan att de upplever att de får något konkret värde tillbaka. Vi anser att det finns outnyttjat potential i data som rapporteras från fiskebåtar. Med vår lösning kan det vara möjligt att använda denna data för att göra fiskarnas vardag enklare.

Med bättre insikt i hur de olika fiskarterna rör sig ges också möjligheten att minska påverkan från fiske på de marina ekosystemen. Bifångst, det vill säga fångst av andra arter än de som primärt fiskas efter, är inte bara ett slöseri med resurser utan kan också leda till förlust av biologisk mångfald. Även om det är olagligt att kasta bifångst i havet sker detta fortfarande i stor utsträckning.

Prognoserna om var fisken befinner sig gör det möjligt att fiska mer målinriktat mot en specifik art och därmed minimera bifångsten.

Teknologin bakom – AI-modeller med 10 års data

Prognoserna genereras av AI-modeller som är tränade på över 10 års historiska data från flera källor. Detta inkluderar fångstrapporter, positionsdata från fiskebåtar, havsströmmar, temperatur, salthalt, klorofyllnivåer och andra havsdata som fiskare använder när de letar efter fisk.

Enkelt att se vilka data som används 

Havsdata är också tillgänglig som stödjande informationslager i lösningen så att fiskarna kan se den underliggande datan utöver prognoserna. För att stärka förtroendet för prognoserna säkerställer vi att våra modeller är tolkbara – det är enkelt att se vilka data som används i modellen och hur olika variabler påverkar resultatet.


Intuitivt gränssnitt skapat för och med fiskare

Användargränssnittet för lösningen är utvecklad för att vara enkel och intuitiv att använda. Under hela processen har användarupplevelsen varit en prioritet och det har funnits ett riktat fokus på att skapa ett verktyg som är lätt att använda oberoende av vilken utrustning olika båtar har.

Knowits lösning ger daglig insikt och är lättillgänglig på mobila enheter och andra plattformar som används under fiske. Vi har samarbetat nära branschen för att säkerställa att lösningen uppfyller fiskarnas krav och behov. Det är genom dialog med fiskare som vi har förstått att vi måste prioritera funktioner som nattläge, eftersom mycket fiske sker på natten, och ett responsivt gränssnitt som anpassar sig till mobiler, surfplattor och skärmar.

En mer hållbar framtid för fiskerinäringen

Knowits innovativa tillvägagångssätt visar hur AI och dataanalys kombinerat med domänkunskap kan bidra till att digitalisera och förnya traditionella näringar. Genom att utnyttja potentialen i havs- och fångstdata går det att minska kostnader med en lösning som är användarvänlig för dem som ska använda den, samtidigt som vi banar väg för en mer hållbar framtid för den globala fiskerinäringen – med start i Norge.


Så bidrar lösningen till Agenda 2030

Bidrag till mål 14. Genom lösningen främjas bland annat en mer hållbar fiskeverksamhet, samtidigt som fiskare får en bättre insikt i hur de olika fiskarterna rör sig. Lösningen ger fiskare prognoser om var fisken befinner sig, vilket ger dem möjlighet att fiska mer målinriktat mot specifika arter och därmed minimeras bifångsten.

SDG 14

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Fredrik Sävenborg

Sales