collegues working together

Det sägs att framtiden är oviss.
Vi håller inte med.

Det är skönt att inte veta allt. Men när det gäller din verksamhet är det bra att veta så mycket som möjligt – speciellt om vad som händer i framtiden. Idag lagras stora mängder data, vilket gör att du kan förutse viktiga insikter om ditt företag. Med prediktiv analys kan du komma riktigt nära framtiden. 

Prediktiv analys för en mer effektiv affär

Din verksamhet. 

För att data ska bli användbar behöver vi analysera den på rätt sätt. Du kanske vet hur felfrekvensen på maskinerna i din maskinpark ser ut idag, men du behöver också veta hur den ser ut om 36 månader. 

Genom att prognostisera utifrån din befintliga data – från en enskild datakälla eller kombinerade källor – kan du göra lönsamma investeringar. Våra analytiker har erfarenhet från många olika branscher. Kombinerat med teknologi i framkant levererar vi hög kvalitet och affärsvärde till din verksamhet.

Dina kunder.

Varje bransch har sina typer av kunder. Ju mer du vet om dem, desto större chans har du att lyckas med din affär. Vilka produkter eller tjänster köper dina kunder mest – eller minst – av? Vad kommer kunderna att fråga efter i butiken imorgon? Hur ska vi bemanna vår kundtjänst nästa år?

Med prediktiv analys kan vi utvärdera var dina kunder är på väg och varför. Det ger dig betydelsefulla insikter och är ett viktigt beslutsstöd för att optimera din verksamhet.

Din organisation.

När du fattar långsiktiga beslut kring din organisation måste du ha rätt information. Kanske vill du prognostisera vem i personalen som kommer att stanna och därför satsa lite extra på hen? Kanske vill du skapa dig en helhetsbild av hur företagets position kommer se ut på marknaden om sex månader?

Genom att titta på och analysera data från flera källor, till exempel från produktionssystemet, försäljningssystemet, ekonomisystemet och personalsystemet – för att nämna några – kan du få affärssmarta prognostiseringar och fatta rätt beslut. Oavsett om det handlar om att möta dina kunders behov, effektivisera och styra din affär eller få lojala medarbetare, går informationen att hämta in genom att kombinera datakällor och veta var man ska leta.

Framtiden behöver inte alltid vara oviss – inte när dataunderlaget finns och innehåller viktiga insikter.

Kontakta oss
Henrik Serlow
Ansvarig för erbjudande
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen