two business men

Vi kan juridik, it och affärer

Vårt styrkeområde inom juridik kombinerar en djup verksamhetsförståelse med juridisk spetskompetens inom dataskydd- och informationssäkerhet, IT-outsourcing och avtal. Vi kan hjälpa dig att digitalisera din verksamhet på ett lagligt, affärsmässigt och rättssäkert sätt.

Få har kapacitet och förmåga att göra det vi gör – att leverera både strategisk rådgivning och operativt stöd vid genomförande av effektiva, rättssäkra och affärsmässiga lösningar. 

Våra kunder finns i många branscher och är både stora och små organisationer i såväl privat som offentlig sektor. Oavsett storlek och bransch hjälper vi dig med den digitala juridiken.

Våra tjänster inom juridik

Skydda din affär

När affärsmodeller digitaliseras uppstår nya möjligheter, men också risker och hot. Då är det viktigt att risker hanteras med effektiva åtgärder och med bibehållet affärs- och verksamhetsfokus. Vi hjälper dig att skydda din digitala affär med olika åtgärder – alltifrån att upprätta och förhandla avtal till att hitta rätt försäkringslösningar.

Vi är specialister på legal riskhantering. Vi har stor erfarenhet av upphandling och att upprätta samt förhandla olika typer av affärsavtal, bland annat IT-outsourcingavtal, molntjänstavtal och licensavtal.

Skydda dina personuppgifter

Personuppgifter är olja i den digitala ekonomin. Tillgången på personuppgifter har revolutionerat vår vardag genom nya digitala tjänster och affärsmodeller. Vi hjälper dig att utveckla din digitala affär på ett lagligt och etiskt hållbart sätt. Vi erbjuder stöd och åtgärder för efterlevnad av GDPR och annan dataskyddslagstiftning. På så sätt stärker du förtroendet hos dina medarbetare och kunder samt undviker skadestånd, administrativa sanktionsavgifter och dålig publicitet.

Vårt erbjudande inom dataskydd och integritet är brett och spänner över hela GDPR. Vi erbjuder alltifrån strategisk rådgivning till operativt stöd vid införande av nya rutiner, tekniska lösningar och revisioner. Vi erbjuder även DSO/DPO som tjänst – ett funktionsåtagande som hjälper organisationer att efterleva GDPR på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Skydda dina kunder

Vad kan vara viktigare än att skydda sina kunder? Förtroende är en del av varumärket och byggs inte över en natt. Däremot kan förtroende raseras snabbt. Bedriver du e-handel (B2C) bör du särskilt uppmärksamma reglerna om marknadsföring och försäljning, om hur cookies får användas och risken för nätbedrägerier. Vi hjälper dig att utveckla en laglig, etiskt hållbar och lönsam affär online.

Vårt erbjudande inom marknadsrätt och konsumentskydd spänner över ett brett spektrum av tjänster. Vi erbjuder alltifrån strategiskt stöd för hur man realiserar en laglig och hållbar digital affär till granskning och upprättande av schyssta avtalsvillkor.

Skydda din information

Information har ofta ett stort skyddsvärde för både företag och myndigheter. Att skydda information kan vara helt avgörande för ditt företags utveckling och konkurrenskraft – eller för att upprätthålla kritisk samhällsinfrastruktur och digitala tjänster. Då är det också viktigt att informationen inte kommer i orätta händer.

Ny säkerhetsskyddslag, NIS-direktivet (införd genom lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster) och ny lag om skydd för företagshemligheter är alla avgörande för de verksamheter som berörs. Vi hjälper företag och myndigheter att anpassa sig till de nya hårdare kraven på informationssäkerhetsområdet. Vi har kompetens att genomföra alltifrån säkerhets- och sårbarhetsanalyser till stöd och rådgivning vid genomförande av åtgärder samt upprättande av SUA-avtal. Vi hjälper dig att skydda din och dina kunders information mot stöld och olovligt spridande, oavsett om det är företagshemligheter eller information som är av betydelse för landets säkerhet.

Kontakta oss
Lisa Lundin
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen