Helhetsleverantör inom säkerhetsskydd

Genom en kombination av strategisk, operativ och juridisk kompetens kan vi stötta dig och din verksamhet med allt ifrån säkerhetsskyddsanalyser till rättsutredningar och utbildningar. Vi kan inventera ditt befintliga säkerhetsskydd, implementera styrdokument och genomföra såväl tekniska som administrativa åtgärder.

Vi utgår från era specifika förutsättningar och behov för att i dialog med er skräddarsy ett erbjudande som passar just er.

Det här kan vi hjälpa dig med

1. Säkerhetsskyddsanalys

En säkerhetsskyddsanalys lägger grunden för ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete och ett välbalanserat säkerhetsskydd. För att undvika felriktade, otillräckliga och/eller onödigt dyra skyddsåtgärder, är det därför viktigt att hamna rätt i bedömningarna.

Vi kan genomföra hela analysen tillsammans med dig och din verksamhet eller agera bollplank och stöd om ni väljer att genomföra analysen på egen hand. Vi kan också genomföra en second opinion på redan genomförd analys.

2. Organisation, styrdokument och skyddsåtgärder

På resan mot ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete kan vi även hjälpa dig i utformandet av en säkerhetsskyddsorganisation samt med framtagande och implementation av styrdokument och annan dokumentation.

Vi kan även stötta din verksamhet genom utformande, införande och utvärdering av redan existerande skyddsåtgärder. Våra experter verkar inom samtliga delar av säkerhetsskyddet; fysisk säkerhet, informationssäkerhet (inklusive it-säkerhet) och personalsäkerhet och kan hjälpa till med allt ifrån utformande av fysiska lokaler och kameraövervakning till it-säkerhetsåtgärder i komplexa systemmiljöer och processer för säkerhetsprövning av personal och leverantörer.

a group of people working together

3. Utbildningar inom säkerhetsskydd

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar inom säkerhetsskyddsområdet. Vi anpassar utbildningens innehåll och nivå efter dina behov och vilka hos er som ska fördjupa sina kunskaper – om det så är den högsta ledningen, de som ska ingå i den säkerhetskänsliga verksamheten eller externa leverantörer. Utbildningarna kan hållas digitalt eller på plats hos er.

4. Säkerhetsskyddade upphandlingar

Våra experter har stor erfarenhet av säkerhetsskyddade upphandlingar. Vi genomför upphandlingar och erbjuder upphandlingsstöd åt dig som arbetar inom en säkerhetskänslig verksamhet. Vi kan även hjälpa dig som är leverantör och behöver anpassa din verksamhet utifrån krav ställda i säkerhetsskyddsavtal.

Bedriver du säkerhetskänslig verksamhet?

Säkerhetsskyddslagen

Den 1 april 2019 trädde en ny säkerhetsskyddslag i kraft. Huvudsyftet med lagen och tillhörande förordning är att skydda så kallad säkerhetskänsliga verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet (tidigare rikets säkerhet). Verksamhetsutövare måste själva ta ställning till tillämpligheten och i vilken omfattning verksamheten träffas av lagstiftningens krav.

Vill du ha en bedömning?

Är du osäker på om ni behöver börja arbeta med säkerhetsskydd? Vi kan göra en bedömning om just din verksamhet kan vara av betydelse för Sveriges säkerhet och om det finns anledning att genomföra en fullständig säkerhetsskyddsanalys.

Varför Knowit?

Vi hjälper dig hitta rätt lösning

Vi är vana att agera som strategisk partner till våra kunder och har omfattande erfarenhet av att stödja såväl ledningsgrupper som säkerhetsorganisationer, it-avdelningar och rättsenheter.

Våra kunder är allt ifrån stora myndigheter och internationella bolag, till mindre kommuner och privata stiftelser inom olika branscher såsom energi, telecom och finans.

Team av säkerhetsexperter

Vi har experter inom alla delar av säkerhetsskyddsområdet; säkerhetsskyddsanalys, informations- och it-säkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsskyddsavtal. Flera av våra experter är också jurister, vilket gör att vi kan erbjuda den bredd som krävs i ett framgångsrikt arbete med säkerhetsskydd.

Dessutom har vi cirka 3 800 kollegor inom managementkonsulting, it, design och kommunikation. Med oss som partner får du tillgång till de kompetenser du behöver.

Kontakta oss
Marie Sjöberg
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som händer inom säkerhetsskydd? Fyll i din e-postadress nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Till toppen