Dagens utmaningar

Sverige är idag helt beroende av it samtidigt som samhället utsätts för allt fler cyberattacker, inom både näringsliv och offentlig sektor. Det finns även många nya möjligheter att utveckla vårt samhälle genom digitalisering som inte nyttjas fullt ut. Ett exempel är molntjänster.

En förklaring till att företag och myndigheter inte tar till vara möjligheterna är att de upplever att det är svårt att arbeta proaktivt med digital säkerhet när den tekniska utvecklingen går allt snabbare. Det är också en utmaning att anpassa verksamheten till de lagar och riktlinjer som följer i digitaliseringens spår.

För att bli riktigt bra på cybersäkerhet krävs många infallsvinklar och erfarenheter. Dessa finns i gränslandet mellan it, juridik och affärer. Säkerhet är också en strategisk fråga som behöver involvera styrelsen och företagsledningen för att framtidssäkra organisationen. Först då kan organisationen nyttja möjligheterna fullt ut samtidigt som vi tillsammans bidrar till ett tryggare digitalt samhälle.

Det här erbjuder vi dig

Vi är en helhetsleverantör inom cybersäkerhet och relaterad juridik. Med vårt team av experter inom strategi, teknik och juridik kan vi vara en strategisk partner och ge stöd åt såväl din ledningsgrupp som it-avdelningar. Tillsammans skapar vi en säker värld där du, dina medarbetare, dina kunder och dina kunders kunder känner sig trygga.

Behöver du sätta en framtida strategi för cybersäkerhet eller få hjälp med djupare tekniska frågor? Vi arbetar med allt från riskbedömningar till kodgranskningar och penetrationstester. Behöver din verksamhet dessutom hjälp med frågor kopplade till Sveriges säkerhet? Våra experter inom säkerhetsskydd genomför allt ifrån säkerhetsskyddsanalyser, rättsutredningar och utbildningar till utformning och implementation av säkerhetsskyddsåtgärder. Vi kan även hjälpa till med riskhantering, incidentutredningar, säkra mobila plattformar och molntjänster. Säkerhetstest av bilar och avancerade betalningslösningar är vi också bra på.

Inom Knowit Insight har vi också en alldeles egen juristbyrå som erbjuder just den typ av jurister som du behöver på din digitala resa. Här får du rådgivning inom dataskydd och integritet, säkerhetsskydd, cybersäkerhet, digital marknadsföring och upphandling. IT-outsourcing och avtal hjälper vi såklart också till med.

Inom såväl säkerhets- som säkerhetsskyddsområdet kombinerar vi strategisk rådgivning med teknisk expertis och juridik eftersom vi tror att det är nyckeln till ett balanserat, systematiskt och framgångsrikt arbete.

Våra styrkor

Våra kunder finns i både privat och offentlig sektor, inom olika branscher och sektorer och att vi hjälper dem att klara av framtidens digitala utmaningar inom cybersäkerhet och informationsjuridik. Läs mer om våra specifika tjänster här.

Kontakta oss
Peter Lindstedt
Erbjudandeansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen