Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CYBERSÄKERHET & JURIDIK

Säkra och legala AI-lösningar

Artificiell intelligens (AI) används i allt större utsträckning. Det är därför viktigt att ha förståelse och insikt i de legala- och säkerhetutmaningar som är unika för den nya tekniken. Våra jurister och informationssäkerhetsspecialister hjälper dig genom hela resan – från utveckling till användning av AI.

Artificiell intelligens (AI) används i allt större utsträckning och är i många verksamheter en viktig framgångsfaktor. Vid utvecklingen och användningen av AI-lösningar uppstår legala- och säkerhetutmaningar som är unika för den nya tekniken. Samtidigt möjliggör den nya tekniken disruptiv förändring av organisation och affärsprocesser vilket också medför förändrad riskbild och behov av säkerhetsåtgärder. Vi stöttar bland annat våra kunder insamling och delning av data, upphandling och utveckling av AI-lösningar samt att säkerställa att de är tekniskt robusta. 

Det är också av stor vikt att ha förståelse för hur de legala kraven utvecklas de närmaste åren.

Våra jurister och informationssäkerhetsspecialister hjälper dig genom hela resan - från utveckling till användning. 

Läs mer: 

Säkerhetsrisker inom textbaserade AI-applikationer

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Pernilla Sander

Säljkontakt för cybersäkerhet och juridik

Relaterade erbjudanden

AI & dataStrategi för cybersäkerhet, juridik & integritetDataskydd, e-förvaltning & it-rättSäker & laglig utvecklingId- och behörighetshanteringLedningssystem & certifieringSäkerhetsverifiering & pen-testerSäkerhetsskydd