Det visar sig att människors förväntningar på hur tekniken kommer att forma framtiden i stort sett är positiva. Att ha det bra som individ handlar om hälsa, boende, trygghet och sociala relationer. Hur kan olika företag som fokuserar på stordata, artificiell intelligens, plattformsbaserade affärsmodeller och robotik leva upp till stora förväntningar från kunder, anställda och samhälle?

Vi har skrivit om detta, och nedan kan du också klicka på några av våra mest lästa artiklar 2019.

Bra läsning. God jul. Och gott nytt år till alla våra kontakter.

 

 

Behöver företag fokusera om sina målsättningar?

Hur kan stordata, artificiell intelligens och robotik bidra till samhällets och individens välfärd? Knowit rekommenderar sina kunder att definiera sin unika strategi och målsättning genom att besvara centrala frågor.

5 min read

En bättre automatiserad kunddialog med chatbottar

Redan i dag använder våra kunder artificiell intelligens när de ska kommunicera med kunderna via en dialogfunktion. Fokus på digitalisering och automatisering ökar bara.

4 min read

Innovation är det nya konkurrensförsprånget

Innovation är konsten att konkurrera med sig själv. Därför är det svårt. Väldigt svårt. Frågan är vad man ska göra när man står mitt i smeten, under press och ska driva ett stort modernt företag.

3 min read

 

Du har mindre än tio sekunder att nå absurda generationen Z

Denna generation föddes efter det att internet blivit mainstream, och de äldsta var ungefär tio år när iPhone introducerades. För dem är världen en lekplats, lika mycket som en arbetsplats.

5 min read

 

Ekosystemen är de nya branscherna

Nya ekosystemen förändrar traditionella konkurrensvillkor och kopplar samman branscher och företag. Digitala plattformar pulveriserar nu traditionella affärsmodeller, och skalning och värdekapning eskalerar till följd av kopplingen mellan olika plattformar.

6 min read

 

Chefen kommer inte undan automatiseringen

Virtuell arbetskraft kommer att beröra sex av tio yrken, och nästan hälften av de flesta löntagares jobb kommer att automatiseras. Robotiseringen kallas därför ”den fjärde industriella revolutionen”, och chefen kommer definitivt inte undan.

 4 min read

 

Teknikförståelse omdefinierad

Ofta är IT internt fokuserad, medan marknaden är externt fokuserad. Detta kan vara suboptimalt och till och med en källa till konflikt. För att skapa synergier mellan IT och marknad måste kanske bägge vidga horisonten och begreppet ’teknikförståelse’ omdefinieras.

4 min read

Till toppen